Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli ve 16227186 sayılı yazısı (Kıymetli madenler ile kıymetli taşların KKDF muafiyeti ve KDV mufaiyeti hususlarındaki tereddütler)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.05.2016 tarihli ve 16227186 sayılı yazısı (Kıymetli madenler ile kıymetli taşların KKDF muafiyeti ve KDV mufaiyeti hususlarındaki tereddütler)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-143.01.02
Konu : Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

26.05.2016 / 16227186

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 11.11.2014 tarihli ve 20117910-143.01.02/00003873215 sayılı dağıtımlı yazımız.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 11.05.2016 tarihli ve 12643810-143.01.02/00015922738 sayılı yazıda; Borsa İstanbul A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (EKTP) üyesi firmalar tarafından ithal edilen hem kıymetli maden hem de kıymetli taşlara KKDF muafiyeti ve KDV istisnasının birlikte uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı bildirilmiştir.

İlgide kayıtlı yazımızla, KMP ile EKTP üyesi güncel firma listesinin gümrük idarelerine duyurulması ve bu yolla gümrük işlem sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmış olup; söz konusu yazımızın, kıymetli maden ve taş ithalatında KKDF muafiyeti ve KDV istisnası uygulanıp uygulanmamasına dair bir talimat olarak telakki edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V

 

DAĞITIM:

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 12643810-143.01.02

Konu : Kıymetli Madenler Piyasası ile
Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi :13.11.2014 tarihli 3873215 sayılı yazınız

İlgide kayıtlı Bölge Müdürlüğümüze muhatap 13.11.2014/3873215 tarih/sayılı yazılarında “Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kıymetli Madenler Piyasası ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üyelerinin gerçekleştirdiği kıymetli maden ve taş ithalatı işlemlerinde KDV istisnası ve KKDF muafiyetinden yararlanabilmeleri için Borsa İstanbul A.Ş.’den KMR ve EKPT üyesi olduklarına dair yazı talep edildiği ve bu uygulamanın gümrük işlem sürecini uzattığı belirtilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de faaliyet gösteren KMPT ve EKPT üyesi firmaların listesi iletilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bahse konu işlem ile ilgili olarak Bağlantılarımız Gümrük İdarelerinden (Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü) alınan ve yazımız ekinde birer örnekleri gönderilen yazılarda; Makamlarının 12.11.2014/3873215 tarih/sayılı yazılarında belirtilen Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren KDV istisnası ve KKDF muafiyetinden yararlanılan Kıymetli Madenler Piyasası ve Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası üyesi firmalar listesinde yer alan üye firmaların ithalat işlemlerinde KKDF muafiyeti ve KDV istisnası uygulandığı ancak borsa üyesi olmayan firmalarca yapılan işlenmemiş taşlarla diğer işlem görmüş taşların ithalinde KKDF tahsili suretiyle işlemlerin yapıldığı belirtilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2/j maddesinde " Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde Altın, Gümüş, Platin ve Pladyumu… k maddesinde Kıymetli taşlar: Elmas, Pırlanta, Yakut, Zümrüt, Topaz, Safir, Zebercet ve inciyi ifade eder." denilmektedir.

88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu hakkındaki 6 sıra nolu Tebliğin “ Fona Kesinti Yapılmayacak Krediler” başlıklı 3. maddesinde de; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kanuna atıfta bulunularak… İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan kararın 2. Maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin KKDF’ye konu edilmediği hususu belirtilmiştir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-g maddesi de : "Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkların teslimi..." hükümlerine amirdir.

Bölge Müdürlüğümüzce mevzuat ile birlikte yapılan incelemede; Makamlarının 3873215 13.11.2014 sayı/tarihli talimat yazılarında kıymetli maden ve taş ithalatı işlemlerinde KDV istisnası ve KKDF muafiyetinden yararlanabilmeleri yönünde ifade yer aldığı, oysa 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu hakkındaki 6 sıra nolu Tebliğin “Fona Kesinti Yapılmayacak Krediler” başlıklı 3. maddesinde; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kanuna atıfta bulunularak… İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan kararın 2/j maddesinde "Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde Altın, Gümüş, Platin ve Pladyumu..." belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin KKDF’ye konu edilmediği, 2/k maddesinde "Kıymetli taşlar: Elmas, Pırlanta, Yakut, Zümrüt, Topaz, Safir, Zebercet ve inciyi ifade eder." yer alan kıymetli taşların KKDF'ye konu edilmemesine dair bi hususun yer almadığı, bu noktada uygulamada yeknesaklığın sağlanmasının teminen konunun bir kez de Makamlarınca tetkik edilerek, Bölge Müdürlüğümüzün talimatlandırılması hususunda takdir ve tensiplerine arz ederim.

Halil İbrahim BOZKUŞ

Bölge Müdürü