Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 16571311 sayılı yazısı (Bağlayıcı Tarife Bilgisi Programı Başvuru Modülünün kullanımı hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 16571311 sayılı yazısı (Bağlayıcı Tarife Bilgisi Programı Başvuru Modülünün kullanımı hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625-702.99
Konu :BTB Programı

08.06.2016 / 16571311

DAĞITIM YERLERİNE

03.06.2016 tarihli 29731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)'e istinaden devreye alınan Bağlayıcı Tarife Bilgisi Programı Başvuru Modülü'nün kullanımına ilişkin olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınan 08.06.2016 tarihli 16543140 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ahmet ATASORKUN
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER:
EK-1: 1 Yazı

DAĞITIM:
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü.
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Sayı :77510939-702.99
Konu :BTB E-Başvuru modülü

07.06.2016 / 16543140

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE'ne

İlgi: a) 14.12.2015 tarihli ve 17474625-702.99/00012273740 sayılı yazınız.

b) 04.04.2016 00015019442 sayılı yazımız.

İlgi a'da kayıtlı 14.12.2015 tarih ve 17474625 sayılı yazınızda belirtilen tarafınızdan gerekli mevzuat değişikliği yapıldıktan sonra devreye alınması uygun görülen, yükümlünün elektronik ortamda da başvuru yapabilmesine olanak sağlayan, ilgi b'de belirttiğimiz test ortamına açılmış olan Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru modülü, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nde konu ile ilgili uzman kişiler ile yapılan toplantılar ve 3 Haziran 2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)'ya istinaden devreye alınmıştır.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru modülünü kullanarak başvuru yapacak olan firma yetkililerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine (İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri) dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde başvuru yapacak mükellefe sisteme bağlanabilmesi için BTB_BILGE projesi için tanımlanmış olan "BTB Başvuru Firma Yetkisi" (BTB Başvuru Firma Yetkisi / BTB_BSVR_FRM) verilmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin BTB E-Başvuru sistemine bağlanacağı bu yetki, yetki vermeye yetkili (İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ) Bölge ve Ticaret Müdürlüklerince belirlenmiş yetkili memurlar tarafından mükellefin yaptığı başvuru uygun görülmesi sonucunda verilebilecektir. Yükümlüler adı geçen Bölge Ve Ticaret Müdürlüklerince tanımlanan bu yetki ile ve kendi belirledikleri şifreleri ile BTB E-Başvuru Sistemine bağlanabileceklerdir.

Yükümlüler, yeni devreye alınmış Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Modülü ile, Başvurularını Elektronik ortamda akıllı kart okuyucu ile imzalayarak, ya da elektronik ortamda bilgileri sisteme kaydedip bilgisayardan print çıktı olarak aldıkları başvuru kağıdını, ıslak imza ile imzalayarak ilgili Gümrük idaresine elden teslim ederek başvuru yapabileceklerdir.

Bunun yanısıra, yükümlüler başvurularını,standart formatta belirlenmiş olan başvuru formuna eskisinde olduğu gibi kağıt ortamında kalem ile doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Gümrük idaresine elden teslim etmek üzere de yapabilecekerdir. Bu durumda Yükümlünün kağıt ortamında yazmış olduğu başvuru bilgileri, yine başvuru yapılan ilgili Gümrük İdaresinde, Bağlayıcı Tarife Bilgisi memur modülünü kullanmaya yetkili kişiler tarafından sisteme kaydedilecektir.

Islak imza ile yapılan başvurular, ilgili Gümrük idaresine elden teslim edildiği zaman geçerli olabilecektir.

Bağlayıcı Tarife Bilgisi E-Başvuru Sistemi ile bilgileri sisteme kaydetmiş yükümlüler, başvurusunun sonucunu sisteme bağlanarak takip edebileceklerdir. Bağlayıcı Tarife Bilgisi E-Başvuru modülüne https://www.gtb.gov.tr adresinde E-İşlemler > BTB E-Başvuru bağlantısından veya, https://uygulama.gtb.gov.tr/btbbasvuru adresinden ulaşılabilecek olup, yükümlüye yardımcı olması için hazırlanmış, internet sayfasına da ayrıca yüklenmiş olan kılavuz dosyası ek'dedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Muhammet AYDIN
Bilgi İşlem Dairesi Başkan V