Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.06.2016 tarihli ve 16650872 sayılı yazısı (IRU tarafından TIR Karnesinde yapılan değişiklikler hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.06.2016 tarihli ve 16650872 sayılı yazısı (IRU tarafından TIR Karnesinde yapılan değişiklikler hk.)

 

T.C.
GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI
GümrüklerGenelMüdürlüğü

Sayı : 44873033-030.02[GGM-TIR]

Konu : IRU Tarafından TIR Karnesi'nde Yapılan Değişiklikler

DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nden (IRU) alınan 03.06.2016 tarihli ve bila sayılı yazıda; TIR Karneleri üzerinde düzenlemeler yapıldığı, bunun yanında halihazırda kullanılan 4, 6, 14 ve 20 yapraklı TIR Karnelerinin 01.07.2016 tarihinden itibaren yerini yeni düzenlenmiş 6 ve 14 yapraklı TIR Karnelerine bırakacağı, mevcut TIR Karnelerinin de stokların tükenmesine kadar kullanımda kalacağı bildirilmektedir. Yeni TIR Karnesi'nin eskisine göre farklı olan sayfalarının örnekleri, değişikliklere ilişkin Türkçe ve İngilizce listeler ekte gönderilmiştir. Bilgi alınmasını ve konunun bağlantınız gümrük idarelerine bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
GenelMüdür V.

EKLER: -Yeni TIR Karnesi Sayfa Örnekleri 
                -Değişikliklere İlişkin Listeler

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

EK 1

TIR Karnesinin formatında yapılan değişiklikler ilişkin liste

( 01 Temmuz 2016’dan itibaren dağıtımına başlanacak) 

  • Kapak Sayfası 

Sayfanın üstünde yer alan IRU Logosu

- 3 farklı gri tonunda üst üste gelmiş 3 harf,

- IRU'nun İngilizce olarak "International Road Transport Union" şeklinde tek satırda açılımının yazılması,

TIR Karnesi'nin sağ alt kısmında 

- 3 farklı gri tonunda üst üste gelmiş 3 harf, 
4 ve 5 no.lu alanlarında

- 4 no.lu alanda yer alan açıklama 2 satır İngilizce, 2 satır Fransızca olacak şekilde toplam 4 satır,

- 5 no.lu alan İngilizce açıklama kısımında yer alan "secretary" kelimesinden sonra gelen metin satır başına kaydırılması,

-Hiçbir kelime değiştirilmemesi ve anlamlarının tamamıyla aynı kalması,

11 nolu alan için boşluk

- 6 ve 12 no.lu alanları içeren çerçevenin aşağısında daha fazla boşluk bırakılması,

- 12 no.lu alan metninin biraz daha aşağıya kaydırılması,

-1 ve 12 no.lu alanları çevreleyen kutunun çizgilerinin inceltilmesi,

- Yukarıda belirtilen 3 unsurun 11 no.lu alana daha fazla boşluk sağlaması,

Sağ üst köşede bulunan daire,

- Daire çizgisinin inceltilmesi,

- Daire içindeki kabartmalı TIR aracı şeklinin kaldırılması,

- Daire küre ile birlikte levha içinde "TIR" ifadesinin sunulması,

- Dairenin iç kısmındaki grafikte açık kırmızı floresanlı mürekkep olması, 

  • İç sayfalar 

Sayfaların üst kısmında bulunan 3 no.lu alan;

- 3 gri tonunda yazılan yeni IRU logosu ve IRU’nun İngilizce uzun açılımının yazılması,

- Kırmızı TIR aracı şeklinin kaldırılması,

- Tutanak sayfasında yer alan 3 no.lu alanda ise IRU logosu IRU’nun İngilizce açılımının sol tarafında yer alması,

  • Arka kapak sayfası 

- 3 farklı gri tonunda IRU logosunun eski logonun yerini alması,

- Yeni TIR Karnesi düzeninde UX 80500001 ve üzeri sayılar (sırasıyla) olacak olması, 

  • Kağıt; 

- TIR Karnesi'nde kullanılan kağıt ile ilgili olarak bir değişiklik yapılmamıştır.

- Her sayfada bulunan filigran (IRU yazısı vb.) kağıda entegreli güvenlik özellikleri de devam etmektedir.