Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.06.2016 tarihli ve 16684271 sayılı yazısı (Transit beyanında bulunan asıl sorumluların R2 yetki belgesi sahibi olması gerekmediği hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.06.2016 tarihli ve 16684271 sayılı yazısı (Transit beyanında bulunan asıl sorumluların R2 yetki belgesi sahibi olması gerekmediği hk.)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.06.2016 tarihli ve 16684271 sayılı yazısı (Transit beyanında bulunan asıl sorumluların R2 yetki belgesi sahibi olması gerekmediği hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.01.02
Konu : Asıl sorumlu

13.06.2016 / 16684271

DAĞITIM YERLERİNE

Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden olaylarda, bazı gümrük idarelerinde transit beyanında bulunan asıl sorumluların R2 yetki belgesi sahibi olmamaları durumunda transit beyanlarının kabul edilmediği bilgisi iletilmiştir.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği'nin 213 üncü maddesinin 1/b fıkrasına göre asıl sorumlu, transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına transit rejimi beyanında bulunulan kişi olarak tanımlanmış olup, bir kişinin transit rejiminde gerekli teminatı da vererek asıl sorumlu olarak hareket etmesi için R2 yetki belgesi olması gerektiğine dair herhangi bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tüm gümrük idarelerinin bu hususta bilgilendirilmesini rica ederim.

Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc