Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Alım - Satım Belgesinde (bill of sale) Damga Vergisi konulu yazısı

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Alım - Satım Belgesinde (bill of sale) Damga Vergisi konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-156.04
Konu : Yurtdışı Alım-Satım Belgesinde (bill of sale) Damga Vergisi

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gemi-yat acentelerine 2011 yılından bu yana yat alım-satım sebebiyle yaptıkları transitlog yenileme işlemlerinde ibraz edilen alım-satım belgesi (bill of sale) için geçmişe yönelik damga vergisi kesilmeye başlandığı, yetkili acenteler tarafından yapılan transitlog belgesi (seyir izin belgesi) onaylatma işlemleri sırasında Gümrük Müdürlükleri tarafından bahse konu damga vergisinin ödenmesinin gerektiğine ilişkin kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmadığı halde sadece transitlog belgesi yenileme işlemi sırasında ibraz ettikleri yurtdışı alım-satım belgesine (bill of sale) ilişkin olarak denetim elemanlarınca düzenlenen rapor/raporlar dolayısıyla damga vergisi ve cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte gönderilen 12.06.2016 tarihli, 62777 sayılı yazıda kısaca; transitlog belgesi yenileme işleminde ibraz edilen ve yalnızca satıcının imzasını ihtiva eden söz konusu kağıdın. Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tabloda yer alan kağıtlar mahiyetinde bulunmadığından, damga vergisine tabi tutulmaması.

Ancak, söz konusu kağıtlarda satıcının yanı sıra alıcının da imzasının bulunması durumunda sözleşme olarak kabul edilmesi ve Damga Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı tablonun I-A/1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı