Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.06.2016 tarihli ve 16737110 sayılı yazısı (Alt Özet Beyan Uygulaması hk.)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.06.2016 tarihli ve 16737110 sayılı yazısı (Alt Özet Beyan Uygulaması hk.)


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15.06.2016 tarihli ve 16737110 sayılı yazısı (Alt Özet Beyan Uygulaması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
RiskYönetimiveKontrolGenelMüdürlüğü

Sayı : 73421605-102

Konu : ÖzetBeyan

15.06.2016 / 16737110
DAĞITIM

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilen ithalat özet beyanlar üzerinden gerçekleştirilen emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, 03/10/2016 tarihi itibariyle halihazırda kullanılmakta olan alt özet beyan uygulamasına son verilecektir.

Konuyla ilgili olarak gerekli duyuru ve hazırlıkların yapılması, söz konusu tarihte sorunyaşanılmamasıaçısındanönemarzetmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel MüdürYardımcısı


DAĞITIM:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
UND (Uluslararsı Nakliyeciler Derneği)
TÜRKİYE KARİD (Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği)
İMEAK Deniz Ticaret Odası
LODER (Lojistik Derneği)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc