Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünün Yolcu Beraberi Eşya - 13.06.2016 tarihli müzekkere konulu yazısı Yurtdışında yapılan fuar ve sergilerde tanıtılmak veya pazarlama amacıyla ihacatçı firmalar tarafından herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmadan yurtdışı uçuşları esnasında seyahat çantaları içerisinde yolcu beraberi olarak götürülen ve yurtdışında işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar yurda getirilen eşyalarla ilgili işlemler hk

Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünün Yolcu Beraberi Eşya - 13.06.2016 tarihli müzekkere konulu yazısı Yurtdışında yapılan fuar ve sergilerde tanıtılmak veya pazarlama amacıyla ihacatçı firmalar tarafından herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmadan yurtdışı uçuşları esnasında seyahat çantaları içerisinde yolcu beraberi olarak götürülen ve yurtdışında işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar yurda getirilen eşyalarla ilgili işlemler hk


Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğünün Yolcu Beraberi Eşya - 13.06.2016 tarihli müzekkere konulu yazısı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 21513757-100
Konu : Yolcu Beraberi Eşya-13.06.2016 tarihli Müzekkere

DAĞITIM

Yurtdışında yapılan fuar ve sergilerde tanıtılmak veya pazarlama amacıyla ihracatçı firmalar tarafından herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmadan yurtdışı uçuşları esnasında seyahat çantaları içerisinde yolcu beraberi olarak götürülen ve yurtdışında işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili firma yetkilileri tarafından tekrar yurda getirilen eşyalar ile ilgili Müdürlüğümüzde yaşanan sıkıntılar Bölge Müdürlüğümüze 16.06.2016 tarihli, 16774534 sayılı yazımızla bildirilmiş olup, konuya ilişkin cevaben alınan 17.06.2016 tarihli, 16827733 sayılı yazıda; "Söz konusu tespit ve öneri Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup; bahse konu öneri Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatına uygun ve asıl yol olmakla beraber, özellikle ihracatçı firmaların ürettikleri ürünlerden yolcunun beraberinde numune götürüp, tanıtım yaptıktan sonra tekrar geri getirecekleri türden olan eşyaların marka, üretim yeri, cins ve miktarı gibi ayırt edici özelliklerini gösterir Faturanın çıkışta Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilmesi ve kontrol eden gümrük personelinin imza ve kaşesinin vurulması ve daha sonra yolcu geldiğinde Türkiye'ye girişte bunun kontrolü yapan gümrük personeline ibraz edilmesi halinde işlemlerin daha hızlı, tereddüt ve sızlanmaya meydan vermeden yürütülebileceği değerlendirilmiş ve bu yönlü işlem tesisi için gerekli duyuru ve önlemlerin alınması hususu Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine aynı günlü 16825140 sayılı yazımız ile aktarılmıştır." denilmektedir

Bilgi edinilmesi ile talimat doğrultusunda gereğini arz ederim.

Huriye ÖZCAN
Gümrük Müdür Yrd. V.EK: 1 adet yazı

DAĞITIM:
Adnan Menderes Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği Gümrük İşleri Koordinasyon Servis Şefliği

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc