Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 22.06.2016 tarihli ve 16909286 sayılı yazısı (Karayolu ile Gelen Eşyanın Geçici Depolama Yerine alınması hk.) Karayolu ile gelen araçlar muhteviyatı eşyanın hava ve deniz limanları içerisinde bulunan geçici depolama yerlerine alınarak gümrük işlemlerinin yapılması hk

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Ambarlı Gümrük Müdürlüğünün 22.06.2016 tarihli ve 16909286 sayılı yazısı (Karayolu ile Gelen Eşyanın Geçici Depolama Yerine alınması hk.)


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Sayı : 95588472-104

Konu : Karayolu İle Gelen Eşyanın GDY'e Alınması hk.

 

22.06.2016 / 16909286
TÜM GEÇİCİ DEPOLAMA/LİMAN İŞLETMELERİ

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte bir örneği gönderilen 09.06.2016 tarih, 16558581 sayılı yazılarında; 25.11.2009 tarih, 25509 sayılı yazıları ile hava ve deniz limanlarında bulunan gümrük idarelerinin iş yoğunluğu ve özellikle büyükşehirlerde bu limanların çevresindeki trafik yoğunluğu dikkate alındığında, karayolu ile yurda getirilen eşyanın geçici depolanmasına ilişkin gümrük işlemlerinin, hava ve deniz liman gümrük idareleri dışındaki gümrük idarelerinin denetimindeki geçici depolama yerlerinde yapılması gerektiği yönünde talimat verildiği,

Konu ile ilgili olarak hava ve deniz limanları çevresindeki trafik yoğunluğu, bu limanlardaki geçici depolama yerlerinin doluluk oranları ve ilgili gümrük idaresinin iş yoğunluğu hususlarının Bölge Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde karayolu ile gelen araçlar muhteviyatı eşyanın liman içerisinde bulunan geçici depolama yerlerine alınarak gümrük işlemlerinin yapılması hususu bildirilmiştir.

Bu itibarla, ihtiyaç duyulması halinde karayolu ile gelen araçlar muhteviyatı eşyanın hava ve deniz limanları içerisinde bulunan geçici depolama yerlerine alınarak gümrük işlemlerinin yapılmasının talep edilmesi halinde, eşyanın konulmasının talep edildiği geçici depolama yerinin doluluk oranı ve hangi gerekçe ile böyle bir talepte, bulunulduğu hususları ile Müdürlüğümüz mütalası ile birlikte talebe ilişkin Bölge Müdürlüğümüzden görüş sorulması, konuya ilişkin yanılan talebin Bölge Müdürlüğümüzden alınacak talimat doğrultusunda karşılanması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Taşkın KARADENİZ
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yrd. V.

DAĞITIM: Tüm Geçici Depolama/Liman İşletmeleri.