Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.06.2016 tarihli ve 16939442 sayılı yazısı (Yabancı Plakalı Taşıtlar İçin Ön Beyan Uygulaması hk.) Gümrük idarelerinde yaşanan yığılmaların önlenmesini teminen Turistik Kolaylıklar Kapsamında Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Önbeyan Uygulaması Projesi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.06.2016 tarihli ve 16939442 sayılı yazısı (Yabancı Plakalı Taşıtlar İçin Ön Beyan Uygulaması hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-225.99

Konu : Yabancı Plakalı Taşıtlar İçin Ön
Beyan Uygulaması

23.06.2016 / 16939442

DAĞITIM YERLERİNE

Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemize girişinin yoğun olduğu dönemlerde gerek giriş yapan taşıt sayısının yüksek olması gerekse de kişi ve taşıta ait detaylı bilgi girişinin yapılması nedeniyle gümrük idarelerinde yaşanan yığılmaların önlenmesini teminen “Turistik Kolaylıklar Kapsamında Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Önbeyan Uygulaması Projesi” 21/06/2016 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir.

Bakanlığımız web sayfasında yer alan mobil uyumlu “Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması” aracılığıyla 1 No.lu Taşıt Takip Programına girilmesi gereken bilgilerin taşıtlarıyla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şahıslar tarafından seyahatleri öncesinde girilmesi mümkün olacaktır.

Şahıs tarafından söz konusu uygulama aracılığıyla ön beyanda bulunulmuş olması halinde, taşıtın Türkiye’ye girişinde 1 No.lu Taşıt Takip Programına kayıt sırasında, taşıtın plakası numarasının girilmesiyle şahıs ve taşıt bilgileri anılan programa aktarılacak olup bilgilerin doğruluğunun kontrolü ve şahsın gerekli şartları sağladığının tespitini müteakiben giriş işlemleri tamamlanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Münir UĞUZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı