Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 140) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) nde bildirlen deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gemlik ve Yalova Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 140) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) nde bildirlen deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Gemlik ve Yalova Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 140) (24.06.2016 t. 29752 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tablolara sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

"10 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
11 Yalova Gümrük Müdürlüğü"

 

"9 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
10 Yalova Gümrük Müdürlüğü"

 

"10 Gemlik Gümrük Müdürlüğü
11 Yalova Gümrük Müdürlüğü"

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Sayısı Tarihi
28398 1/9/2012
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 3/10/2013 28784
2- 28/1/2015 29250
3- 18/11/2015 29536

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc