Tek Kisilik Anonim Ve Limited Sirket Nasil Olacak?

small_yeni-turk-ticaret-kanunu(2).bmp


Tek Kişilik Anonim Ve Limited Şirket Nasıl Olacak?

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, anonim şirketler ve limited şirketler, “tek kişi” ile kurulabilecek.

MEVCUT ŞİRKETLERİN TEK ORTAKLI OLMASI

Herhangi bir nedenle, bir anonim şirketin tek pay sahibi veya bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden itibaren “15 gün içinde” bu sıfatını, adını, adresini ve vatandaşlığını;
- Anonim şirketlerde yönetim kuruluna,
- Limited şirketlerde müdüre veya müdürlere,
noter aracılığıyla bildirecek.
ASGARİ SERMAYE
Anonim şirketlerde 50 bin TL, limited şirketlerde 10 bin TL olacak.
Üç yıl içinde (14 Şubat 2014’e kadar) sermayesini bu tutara yükseltmeyen şirketler, infisah etmiş (sona ermiş) sayılacak (6103 sayılı Kanun Md.20).

TEK KİŞİLİK YÖNETİM KURULU OLABİLECEK

Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üye sayısı “en az üç kişi” olabiliyordu. Yeni TTK yürürlüğe girince, “tek kişilik yönetim kurulu” olabilecek.
O tek kişi, istenilirse “ortak olmayan” biri de olabilecek.
Tek kişilik A.Ş’lerde, “ibra” olayı da kalkıyor. Çünkü pay sahibi kendini ibra edemez (TTK. Md.436). Ancak, ortak olmayan birisi yönetim kurulu üyesi seçilirse, ibra gerekir.

KAYSERİLİ’LER KURTULDU

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinin 1/4’ünün yüksek okul mezunu olması gerekiyordu.
“Kayseri’de çocuklar küçük yaşta bir esnafın yanında veya ticari işletmede çalıştırılır, ticarete yatkınlığı yoksa ‘Bunun adam olacağı yok. Okutalım da bari memur olsun’ derlermiş. Peki, yönetim kurulunda aranan yüksek öğrenim şartı, Kayseri’de nasıl uygulanacak?” diye sormuştuk.
Bu sorumuz ciddiye alındı ve anonim şirket yönetim kurulu üyeliğindeki “yüksek öğrenim” koşulu kaldırıldı.


Anonim şirket mi yoksa limited şirket mi avantajlı?

YENİ TTK ile birlikte, gündeme gelen konulardan biri de limited ya da anonim şirketlerden, hangisinin daha avantajlı olduğuyla ilgili..
Yeni TTK’da yer alan düzenlemeler doğrultusunda, limited ve anonim şirketleri kıyasladığımızda, anonim şirketler “daha avantajlı” gözüküyor.
Bu nedenle, yeni kurulacak şirketlerde, anonim şirketin tercih edilmesinde yarar var.
Yeni TTK’ya göre, anonim ve limited şirket kıyaslaması tabloda gösterilmiştir.

Ultra vires kalkıyor

“ULTRA vires”in ne anlama geldiğini, çok kişi haklı olarak bilmeyebilir.
Teknik bir deyim olduğu için aynen kullandıktan sonra, ne olduğunu açıklayalım.
1 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte olan eski Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim ve limited şirketler, anasözleşmelerinde sayılan faaliyet konuları dışında, başka işleri yapamıyorlardı. Bu kurala da “ultra vires” deniliyordu.
Örneğin, konfeksiyon imalatı ve satışı yapan bir şirket, anasözleşmesindeki “faaliyet konuları” arasında “otel işletmeciliği” yer almıyorsa, otel işletemiyordu. Anasözleşmesinde “özel okul işletmeciliği” yoksa, uygun koşullarda satışa çıkartılan bir özel okulu, işletmek için satın alamıyordu.
İşte bu nedenle şirketler, “ileride belki şu işi de yaparız, bu işi de yaparız” diyerek, faaliyet konularına neredeyse akla gelen her şeyi yazıyorlardı. Böyle olunca, şirket ana sözleşmelerinde faaliyet konusu, çok kapsamlı ve uzun şekilde yazılıyordu.
Yeni TTK buna son veriyor ve ana faaliyet konusunun kısaca belirtilmesini yeterli buluyor.
Buna göre, Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, şirketler faaliyet konuları arasında yer almayan işleri ve işlemleri de yapabilecekler.
Bu nedenle, şirketlerin ana sözleşmelerini değiştirirken faaliyet konularını uzun uzun yazmalarına gerek yok.

 
Sermayenin yüzde 25’i bankaya

ANONİM şirketlerin kuruluşunda, “blokaj” yeniden geldi.
Sermayenin yüzde 25’i tescilden önce, kalanı da “tescili izleyen 24 ay içinde” şirket adına bankaya yatırılacak.
Bankaya yatırılan para, şirket tüzel kişilik kazanınca serbest bırakılacak.
Limited şirketlerde durum farklıydı. Taahhüt edilen sermayenin “tamamının bir defada” ödenmesi isteniyordu. Yakında yapılacak olan değişiklikle, limited şirketlerin kuruluşunda da sermayenin yüzde 25’inin, kalanının 24 ay içinde ödenme koşulu aranacak.

Anasözleşme değişikliği 1 Temmuz 2013’e kadar

YENİ Türk Ticaret Kanunu ile şirketlerin anasözleşmelerini değiştirmeleri için verilen süre 14 Ağustos 2012’de sona eriyordu.
Yapılacak olan değişiklik, bu süre Yeni TTK’nın yürürlük tarihinden itibaren 12 ay sonra (1 Temmuz 2012 olan yürürlük tarihi uzatılmazsa) 1 Temmuz 2013’te sona erecek.

ŞÜKRÜ KIZILOK, 20.06.2012

kaynak:http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=10143