Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/50 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.) Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesinin 10.08.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi E-belge kapsamına alınmıştır

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/50 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.) Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesinin 10.08.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi E-belge kapsamına alınmıştır


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/50 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesinin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi)

09.08.2016/17915695
GENELGE
(2016/50)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması,
üzerinden Bakanlığımız ile  Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası "Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no.lu alanında beyan edilen ve "31/12/2015 tarih ve 29579 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği (Tebliğ 2016/1) nin Üçüncü Kısım İkinci Bölümü" çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi"nin 10/08/2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0983(TPS-Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ye gereğini rica ederim.


Cenap AŞÇI
Bakan a.
Müsteşar

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc