Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.10.2016 tarihli ve 19283236 sayılı yazısı (Özet Beyan hk) Alt özet beyan uygulamasına son verilmesi ile ilgili işlemler

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.10.2016 tarihli ve 19283236 sayılı yazısı (Özet Beyan hk)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-102 01

Konu: Özet Beyan

 

10.10.2016 /19283236

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 15.06.2016 tarihli ve 73421605-102/00016737110 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazı konusu, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilen ithalat özet beyanlar üzerinden gerçekleştirilen emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen halihazırda kullanılmakta olan alt özet beyan uygulamasına son verilmesi ile ilgili olarak işlemler aşağıdaki şekilde yürütülecektir:

1- 06/10/2016 tarihinden sonra tescil edilmiş deniz ithalat (DENİTH) türündeki özet beyanlarda alt özet beyan açılması uygulamasına izin verilmeyecektir. Bu tarihten sonra tescil edilmiş deniz ithalat (DENİTH) türündeki özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyanların ilgili gümrük idaresi tarafından onay işlemleri yapılmayacaktır.

2- Hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlarda alt özet beyan açılmaması yönündeki uygulama esas olmakla birlikte, 01/01/2017 tarihine kadar hava ithalat (HAVİTH) türündeki özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt Özet beyan uygulamasına devam edilecektir.

3- Denizyolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelip limana indirildikten sonra, transit rejimi altında denizyolu ile başka bir gümrük idaresine sevk edilen eşyaya ilişkin olarak varış gümrük idaresinde alt özet beyan açılmaması yönündeki uygulama esas olmakla birlikte; 01/01/2017 tarihine kadar, varış gümrük idaresinde oluşan Özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyan uygulamasına devam edilecektir.

4- Havayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelip havalimanına indirildikten sonra, transit rejimi altında havayolu ile başka bir gümrük idaresine sevk edilen eşyaya ilişkin olarak varış gümrük idaresinde alt özet beyan açılmaması yönündeki uygulama esas olmakla birlikte; 01/01/2017 tarihine kadar, varış gümrük idaresinde oluşan özet beyanlara ilişkilendirilmiş alt özet beyan uygulamasına devam edilecektir.

5- 01/01/2017 tarihi itibariyle tüm Özet beyan türleri için alt özet beyan uygulaması  kaldırılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rasim  KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

DAĞITIM:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Demeği)
Vapur Donatanları ve Acenteleri Demeği
UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği)
TÜRKİYE KARİD (Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği)
İMEAK Deniz Ticaret Odası
LODER (Lojistik Demeği)