İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2012/22 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Poliesterlerden tekstüre ipliklerin Hindistandan ithalatında bildirilen firmalardan Welspun Syntex Ltd. firmasının adı AYM Syntex Ltd. olarak değiştirilmiştir.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.11.2016 t. 29876 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’in 34 üncü maddesindeki tabloda yer alan “Welspun Syntex Ltd.” ibaresi “AYM Syntex Ltd.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.