Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 14.11.2016 tarihli ve 20175646 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 14.11.2016 tarihli ve 20175646 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)


 Konteyner ve Liman Takip Sistemi  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 1987

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-235

Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi

14.11.2016 / 20175646

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 23.02.2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin ve Geçici İthalat Sözleşmesinin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Geçici 1 inci maddesi uyarınca, Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlarda giriş/çıkış konteyner kayıt ve takip formlarına ilişkin işlemler 01/06/2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılmaktadır.

Bununla birlikte, “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” çalışmaları kapsamında tahliye müsaadesi, muayene/x-ray talimatları, ambar çıkış fişi, kapı giriş/çıkış işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve liman işletmesi ile bu alanlarda elektronik ortamda bilgi alış-verişi yapılmasına ilişkin olarak Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı liman işletmeleri ile testler yapılmış olup 16/11/2016 tarihi itibariyle uygulamanın hazır olan unsurlar itibariyle aşamalı olarak gerçek ortamda devreye alınmasına başlanılacaktır.

Bu çerçevede, uygulama başladığında limanların girişlerinde/çıkışlarında sorun yaşanmamasını teminen, limana girecek veya limandan çıkacak her türlü araç ve konteynere ilişkin, aracın plaka bilgisi, dorse bilgisi, konteyner no, beyan türü, beyanname tescil numarası(varsa), yük bilgisi (dolu konteyner/boş konteyner/açık yük/yok) gibi bilgilerin ilgili nakliyeci, acente ve ilgili diğer kişiler tarafından önceden liman işletmesine bildirilmesi, liman işletmesince de söz konusu verilerin elektronik ortamda gümrük idaresine iletmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bahse konu limanlara girecek/limanlardan çıkacak araç veya konteynere ilişkin yukarıda belirtilen verilerden özellikle araç plakası ve dorse plakası gibi son anda değişebilen bilgilerin araç ya da konteyner limana girmeden önce değişmesi halinde; liman işletmeleri tarafından oluşturulan web servis uygulaması kullanılarak acente, nakliyeci ya da araç şoförü tarafından araç limana girmeden mutlak suretle güncellenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, uygulamada herhangi bir sorun yaşanmamasını teminen liman sahasına girecek veya liman sahasından çıkacak her türlü araç ve konteynere ilişkin bilginin önceden elektronik olarak “Konteyner ve Liman Takip Sistemi” ne iletilmesinin sağlanması amacıyla liman işletmeleri, ihracat ve lojistik sektörü temsilcileri nezdinde gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

H.Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc