Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV başlıklı (IV/A-1.5.) bölümününde değişiklik yapıldı. (Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri ile ilgili)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV başlıklı (IV/A-1.5.) bölümününde değişiklik yapıldı. (Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri ile ilgili)


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc