Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 21120491 sayılı yazısı (6736 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeleri yapılamayanlar hk.) 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için 25 Kasım 2016 tarihi itibarıyla gümrük idaresi kayıtlarına girmiş başvurularla ilgili olarak, henüz yapılandırma kararı alınamamış veya kararı alınmış ancak tebliğ edilememiş veya kararı tebliğ edilmiş ancak 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi yapılamamış alacakların 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerdir

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 21120491 sayılı yazısı (6736 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeleri yapılamayanlar hk.) 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için 25 Kasım 2016 tarihi itibarıyla gümrük idaresi kayıtlarına girmiş başvurularla ilgili olarak, henüz yapılandırma kararı alınamamış veya kararı alınmış ancak tebliğ edilememiş veya kararı tebliğ edilmiş ancak 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi yapılamamış alacakların 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerdir


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-010.05

Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

19.12.2016/ 21120491

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında süresi içinde başvurusu yapılmış olmakla birlikte, gümrük idarelerince yapılandırma kararlarının zamanında alınamaması veya alınan kararların ödeme süresi içinde tebliğ edilememiş olması sebebiyle 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödeme yapılamadığı için yapılandırma dışında kalan alacaklara ilişkin şikâyetler intikal etmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı tarafından web sayfasında, anılan Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanlar için, ödemelerini 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerine yönelik duyuru yayımlanmıştır.

Bu doğrultuda, 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için 25 Kasım 2016 tarihi itibarıyla gümrük idaresi kayıtlarına girmiş başvurularla ilgili olarak, henüz yapılandırma kararı alınamamış veya kararı alınmış ancak tebliğ edilememiş veya kararı tebliğ edilmiş ancak 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi yapılamamış alacakların;

1- Ödeme şeklinin peşin olması,

2- Ödeme şekli “taksit” şeklinde belirlenmiş olmakla birlikte yükümlünün talebi doğrultusunda ödeme şeklinin peşine çevrilmesi,

Şartıyla, 01 Aralık 2016 tarihinden ödeme tarihine (her iki tarih de hesaplamaya dahil edilerek) kadar 1,40 oranında geç ödeme zammı uygulanması ve 02 Ocak 2017 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle yapılandırmadan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan; yapılan incelemelerde anılan Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılandırma kapsamına alınmış alacaklar için, Yİ-ÜFE tutarının % 50’sinin alınması gerekirken vergi aslının %50’sinin alınması şeklinde hatalı hesaplamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılandırma kararlarının gözden geçirilmesi ve bu şekilde hatalı olduğu tespit edilen kararlardaki eksiklikler için de 01 Aralık 2016 tarihinden ödeme tarihine kadar (her iki tarih de hesaplamaya dahil edilerek) 1,40 oranında geç ödeme zammı uygulanması şartıyla 02 Ocak 2017 tarihine kadar ödeme yapılması mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI 
Bakan a. 
Müsteşar

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc