Gümrükler Genel Müdürlüğü - Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesinin 23.12.2016 tarihli 21251848 sayılı tasarruflu yazısı (Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı hk.)

Gümrükler Genel Müdürlüğü - Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesinin 23.12.2016 tarihli 21251848 sayılı tasarruflu yazısı (Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı hk.)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Dairesi

Sayı : 

Konu : Türkmenistan Menşe Belgelerinin Kullanımı

23.12.2016 / 21251848

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Menşe Belgelerinin Kullanım alanları ile ilgili 18.11.2016 tarih ve 2016/17 sayılı Genelge 28.11.2016 tarih ve 00020547754 sayılı yazımız ekinde iletilmişti. Türkmenistan’dan ülkemize yapılan ithalatlarda bahse konu Genelgenin uygulaması ile ilgili birtakım sorunlar olduğu anlaşılmaktadır.

Aşkabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin Genel Müdürlüğümüze intikal eden 09.12.2016 tarihli yazısında, Türkmenistan makamlarınca eşyanın menşeini ispatlamak üzere menşe şahadetnamesi yerine Form A Menşe Belgesi düzenlendiği ancak Genel Müdürlüğümüzün 2016/17 sayılı Genelgesinde aksi öngörülmüş olması nedeni ile artık Form A Menşe Belgelerinin Menşe Şahadetnamesi olarak gümrük idarelerimizce kabul edilmediği Form A yerine “Certificate of Origin” belgesinin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapıldığı ifade edilmekte olup söz konusu Bakanlık tarafından yapılacak olan çalışmaların tamamlanmasına kadar Form A Belgesinin kabul edilmesi talep edilmektedir.

Türkmenistan’dan Menşe Şahadetnamesi ibrazı konusunda yaşanan fiili imkansızlık nedeni ile bir mağduriyet oluşmaması için; Türkmenistan yetkili makamlarının mühür ve imzasını mutlaka içeren ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenmiş ve Menşe Şahadetnamesinde yer alan bilgileri birebir karşılayan Form A Belgeleri Menşe Şahadetnamesi yerine, ikinci bir talimat verilinceye kadar, geçici olarak kabul edilebilecektir.

Ancak 01.01.2016 tarihi itibarı ile Türkmenistan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamından çıkarılmış bulunduğundan, Türkmenistan için ibraz edilmiş Form A Menşe Belgelerinin herhangi bir şekilde tercihli tarife uygulamasında kullandırılmaması, söz konusu belgelerin sadece Menşe Şahadetnamesi ibrazı gerekli olan hallerde Menşe Şahadetnamesi yerine kullandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc