İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2009/8 sayılı Gözetim Tebliğinde belirtilen gözetime tabi Ayçiçeği tohumu, Ayçiçeği tohumu yağı, Rep veya kolza ve Aspir Tohumunun gözetim kıymetleri düşürülmüştür.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Ekonomi Bakanlığından:

 MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“

G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1205.10.90.00.00Diğerleri1.000
1205.90.00.00.00Diğerleri1.000
1206.00.91.00.19Diğerleri500
1206.00.99.00.19Diğerleri500
1207.60.00.00.00Aspir Tohumu600
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları800
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.000

*Ton: Brüt ağırlık ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.