Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2017 tarihli ve 21696180 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2017 tarihli 	ve 21696180 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)


Konteyner ve Liman Takip Sistemi- Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2017 tarihli  ve 21696180 sayılı yazısı (Konteyner ve Liman Takip Sistemi hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel  Müdürlüğü

Sayı : 52856264-235

Konu : Konteyner ve Liman Takip Sistemi

10.01.2017 / 21696180

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında,  limanlara giriş ve çıkış yapan araç ve konteyner bilgilerinin elektronik  ortamda kayda alınması gerekmektedir. Ancak sistem üzerinden yapılan  kontrollerde bu kayıtların sağlıklı olarak tutulmadığı görülmüştür.

Söz konusu kayıtların tutulmasında aksama yaşanmamasını teminen, Mersin  Gümrük Müdürlüğüne bağlı Mersin Uluslararası Limanında, Ambarlı Gümrük  Müdürlüğüne bağlı limanlarda ve Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bağlı Borusan  Limanında, 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren, elektronik ortamda giriş  kayıtları bulunamayan araçların liman sahası çıkışlarına sistemsel olarak  izin verilmeyecektir.

Konu ile ilgili olarak ilgili gümrük müdürlüklerinin, söz konusu  limanların, taşımacı firmaların derneklerinin/kooperatiflerinin  talimatlandırılması ve BİLGE Sisteminde ilgili memur profillerinde  yetkilendirme işlemlerinde herhangi bir gecikme yaşanmamasını teminen  gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc