Maliye Bakanligindan: KDV Genel Tebligi (Seri No:119) (23.06.2012 T.28332 S.RG)

small_maliye-logo1(5).jpg


23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; indirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.