Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 18.01.2017 tarihli 21774756 sayılı yazısı (Yolcu Beraberi Evcil Hayvan)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Yolcu Beraberi Evcil Hayvan - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 18.01.2017 tarihli  21774756 sayılı yazısı (Yolcu Beraberi Evcil Hayvan)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : 68326374-153.16
Konu : Yolcu Beraberi Evcil Hayvan

 

18.01.2017 / 21774756
DAĞITIM YERLERİNE


 

Bir örneği ilişikte kayıtlı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ve ekli  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  yazısında, yurt dışından yolcu beraberinde kontrolsüz olarak kedi ve köpek  gibi evcil hayvanların yurda sokulduğuna ilişkin duyumlar aldıklarından  bahisle, yolcu beraberinde getirilen evcil hayvanların kontrolünde titizlik  gösterilerek Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri ve/veya İl  Müdürlükleriyle koordine sağlanması talebinde bulunulmaktadır.

Malumları olduğu üzere, 2009/15481  sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 59 uncu  maddesi uyarınca; transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde  getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve  ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet  tanınır. Bahsi geçen muafiyet, aynı Kararın 9 no.lu ekindeki listede yer  alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla  sınırlıdır.

Söz konusu listenin "f) Diğerleri" başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde  yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2  adet veya 10 adet akvaryum balığının yurda girişine izin verileceği  belirtilmekte olup, 2011/39  sayılı Genelge uyarınca evcil hayvanlar ibaresi “kedi, köpek ve kuş” ile  sınırlı tutulmaktadır.

Bu nedenle, veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa  kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla  işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Abdullah SOYLU
Bakan a.
Genel Müdür


 

DAĞITIM:
- Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine