Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22326121 sayılı yazısı (Diğer kurumların iznine tabi eşyada taşra teşkilatı yazışmalarının hiyerarşik duruma göre belirlenmesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.01.2017 tarihli ve 22326121 sayılı yazısı (Diğer kurumların iznine tabi eşyada taşra teşkilatı yazışmalarının hiyerarşik duruma göre belirlenmesi hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910-111.01
Konu :2016/9 Sayılı ve "Gümrük Kanunu
235-1/C Maddesine İlişkin
Uygulama" Konulu Genelge

02.02.2017 / 22326121

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2016/9 sayılı ve "Gümrük Kanunu 235-1/c Maddesine İlişkin Uygulama" konulu Genelge çerçevesinde, ilgili gümrük idareleri tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin onuncu fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerine göre gerçekleştirilen yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen işlemlerle bağlantılı olarak, gümrük idarelerince, doğrudan Ekonomi Bakanlığı veya diğer Bakanlıklarla yazışma yapıldığı anlaşılmaktadır.

2016/9 sayılı Genelgenin icraasında gümrük idarelerince yapılan yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin yazışmaların, iznin, izin konusunda yetkili olan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun taşra teşkilatı tarafından verilmesi halinde kurumun hiyerarşik durumu dikkate alınarak gümrük idaresince veya Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşunun taşra birimlerine; iznin, ilgili kurumun merkez teşkilatı tarafından verilmesi halinde gümrük idaresince Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilecek şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V