Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarihli ve 22912764 sayılı yazısı (Bilge Sisteminde Uluslararası Anlaşma ve Menşe Kodları)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo%5B1%5D.jpg


Bilge Sisteminde Uluslararası Anlaşma ve Menşe Kodları  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti.
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarihli  ve 22912764 sayılı yazısı (Bilge Sisteminde Uluslararası Anlaşma  ve Menşe Kodları)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-163.99
Konu : Bilge Sisteminde Uluslararası Anlaşma ve Menşe Kodları

 

27.02.2017 / 22912764
DAĞITIM YERLERİNE


 

BİLGE sistemi Detaylı beyan Kalemler ekranında yer alan Uluslararası  Anlaşmalar ve Uluslararası Anlaşma kodları beyan edildiğinde 44 no.lu alanda  beyan edilmesi gereken belgeler yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak, yükümlülerin bilgilendirilmesi  amacıyla Bakanlığımız Web adresinde duyurular bölümünde yayınlanmak üzere  ekte bir örneği gönderilen Rehber ve Menşe Kontrol Tablosu hazırlanmıştır.

Bilgi alınması ve söz konusu düzenlemenin bağlantı Gümrük Müdürlüklerine  duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Rasim KUTLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

 

EK: Rehber ve Menşe kontrol tablosu

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları
RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ  DAİRESİ V.01

BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine yönelik esas alınan  menşe kontrol tablosu ile Uluslararası Anlaşma kodları beyan edildiğinde 44  no.lu alanda beyan edilmesi gereken belgeler yeniden düzenlenmiş olup, ….  tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

I-ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARI:

Bakanlığımız (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) web sitesinde  E-İşlemler sekmesinde EDI/XML Referans ve Mesajları bölümünde Uluslararası  Anlaşma Kodları tablosunda değişiklikler yapılarak aşağıdaki şekilde yeniden  düzenlenmiştir.
 

Anlaşma Kodu-Eski Hali Anlaşma Adı-Eski Hali Anlaşma Kodu-Yeni Hali Anlaşma Adı-Yeni Hali
AKCT Avrupa Kömür Çelik Topluluğu AKCT Türkiye-AB Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri  STA’sı
AKCT1 AB ülkeleri üzerinden gelen EFTA Menşeli AKÇT ürünleri
ARN Arnavutluk Anlaşması ARN Arnavutluk STA
AT Avrupa Topluluğu Anlaşması AT Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği 1/95 sayılı Kararı
ATMN1 Fas, Tunus, Mısır, Israil, Ürdün ve EFTA Üzerinden Gelen AB  Menşeli Eşya  PAAMK Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi
ATMN2 AB Üzerinden Gelen Fas, Tunus, Mısır, Israil, Ürdün ve EFTA  Mens. Tarım Ürün.
ATRM Avrupa Topluluğu Tarım Ürünleri ATRM Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Tarım Ürünleri Ticareti 1/98 sayılı  Kararı
BBMK Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Anlaşması BBMK Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemi
BSH Bosna Hersek Anlaşması BSH Bosna-Hersek STA
D8 D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması D8 D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması
EAZG En Az Gelişmiş Ülkeler Anlaşması EAZG En Az Gelişmiş Ülkeler
EFTA EFTA Anlaşması EFTA EFTA Serbest Ticaret STA
FAS Fas Anlaşması FAS Fas STA
FIL Batı Şeria ve Gazze Şeridi (Filistin) Anlaşması FIL Filistin STA
GUR Gürcistan Anlaşması GUR Gürcistan STA
GYU Gelişme Yolunda Ülkeler GYU Gelişme Yolundaki Ülkeler
IRI İran TTA IRI İran TTA
ISR Israil Anlaşması ISR İsrail STA
KAR Karadağ Anlaşması KAR Karadağ STA
KORE G. Kore Anlaşması KORE G. Kore STA
KOS Kosova Anlaşması KOS Kosova Tek Taraflı Taviz
MKE Makedonya Anlaşması MKE Makedonya STA
MD Moldova STA MD Moldova STA
MORIT Morityus Anlaşması MORIT Morityus STA
MSR Mısır Anlaşması MSR Mısır STA
MY Malezya STA MY Malezya STA
OTDU Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri OTDU Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri
SIL Şili Anlaşması SIL Şili STA
SRB Sırbistan Anlaşması SRB Sırbistan STA
SUR Suriye Anlaşması SUR Suriye STA
TNS Tunus Anlaşması TNS Tunus STA
URD Ürdün Anlasması URD Ürdün STA

Uluslararası Anlaşma Kodları Tablosunda yapılan değişikliklere ilişkin  olarak BİLGE Detaylı Beyan Modülünde beyanname tescil edilirken uyulması  gereken kurallara ilişkin değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

1. Tabloda AKCT ve AKCT1 kodlarından AKÇT1 kodu kaldırılmış ve sadece  AKCT kodu ve açıklaması yer almıştır.

AKCT Türkiye-AB Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri STA


Buna göre; Bilge Siteminde Detaylı beyan Kalemler ekranında Uluslararası  Anlaşma Kodlarında AKÇT kodunun seçilerek Tercihli Ticaret  düzenlemesinden yararlanılmak istenilmesi halinde Menşe Ülke olarak  AB Üyesi Ülkeler (Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya,  İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan,  İspanya, Portekiz, Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta, Kıbrıs, Polonya, Çek  Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya,  Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan) ve Çıkış Ülkesi olarak da AB Üyesi  Ülkeler + EFTA Üyesi Ülkeler + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün  seçilmesi gerekmektedir.

2. Tabloda ATMN1 ve ATMN2 kodlarından ATMN2 kodu kaldırılmış ve ATMN1  kodu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

PAAMK Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi

Buna göre; Bilge Siteminde Detaylı beyan Kalemler ekranında Uluslararası  Anlaşma Kodlarında PAAMK kodunun seçilmesi halinde Menşe Ülke olarak  AB Üyesi Ülkeler + EFTA Üyesi Ülkeler + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün  ve Çıkış Ülkesi olarak da AB Üyesi Ülkeler + EFTA Üyesi Ülkeler +  İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün seçilmesi gerekmektedir.

3. Tabloda yer alan BBMK kodu için; Bilge Siteminde Detaylı beyan  Kalemler ekranında Uluslararası Anlaşma Kodlarında BBMK kodunun  seçilerek Tercihli Ticaret düzenlemesinden yararlanılmak istenilmesi halinde Menşe Ülke olarak AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ + Sırbistan  + Arnavutluk + Bosna-Hersek ve Çıkış Ülkesi olarak da AB Üyesi Ülkeler +  Makedonya + Karadağ + Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek seçilmesi  gerekmektedir.

4. Tabloda yer alan ATRM kodu için; Bilge Siteminde Detaylı beyan  Kalemler ekranında Uluslararası Anlaşma Kodlarında ATRM kodunun  seçilerek Tercihli Ticaret düzenlemesinden yararlanılmak istenilmesi halinde Menşe Ülke olarak AB Üyesi Ülkeler ve Çıkış Ülkesi olarak da AB Üyesi  Ülkeler + EFTA Üyesi Ülkeler + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün  seçilmesi gerekmektedir.


Güncelleme sonrası Uluslararası Anlaşma Kodları tablosu aşağıdaki yeni  şeklini almış ve Bakanlığımız (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü) web  sitesinde E-İşlemler sekmesindeki EDI/XML Ref. ve Mesajları-Uluslararası  Anlaşma Kodları bölümünde yayımlanmıştır.

SN Anlaşma Kodu Anlaşma Açıklaması
1 AKCT Türkiye-AB Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri STA’sı
2 ARN Arnavutluk STA
3 AT Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin Gümrük Birliği 1/95 sayılı Kararı
4 ATRM Türkiye-AB Ortaklık Konseyi-tarım ürünleri ticareti 1/98 sayılı  Kararı
5 BBMK Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemi
6 BSH Bosna-Hersek STA
7 D8 D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması
8 EAZG En Az Gelişmiş Ülkeler
9 EFTA EFTA STA
10 FAS Fas STA
11 FIL Filistin STA
12 GUR Gürcistan STA
13 GYU Gelişme Yolundaki Ülkeler
14 IRI İran TTA
15 ISR Israil STA
16 KAR Karadağ STA
17 KORE G. Kore STA
18 KOS Kosova Tek Taraflı Taviz
19 MD Moldova STA
20 MKE Makedonya STA
21 MORIT Morityus STA
22 MSR Mısır STA
23 MY Malezya STA
24 OTDU Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri
25 PAAMK Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi
26 SIL Şili STA
27 SRB Sırbistan STA
28 SUR Suriye STA
29 TNS Tunus STA
30 URD Ürdün STA


II-ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARINA İSTİNADEN ARANACAK DOLAŞIM BELGESİ  VE/VEYA MENŞE İSPAT BELGESİ (MBS) KODLARI:

Bilge Sisteminde; Uluslararası Anlaşma kodlarına göre aranacak Dolaşım  Belgeleri ve Menşe İspat Belge kodlarında yeni bir düzenleme yapılmıştır.  Aşağıda anlaşma kodları ve karşılarında aranacak dolaşım belgeleri  belirtilmiş olup, Bilge Sistemi Detaylı Beyanda Örneğin, Uluslararası  Anlaşma kodu EFTA seçildiğinde Vergiler ve Dokümanlar bölümünde; Sistem  tarafından 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi, 0307 EUR-MED Dolaşım  Belgesi, 0538 Fatura Beyanı ve 0807 EUR-MED Fatura Beyanı olacak şekilde EFTA için aranacak tüm dolaşım belgeleri ve menşe ispat belge kodları  getirilerek, seçeneklerden uygun olanının yükümlü tarafından (yükümlünün  elinde 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi var ise 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesini  seçerek işlemine devam edebilecektir) beyan edilmesi sağlanmıştır.

Bu itibarla, aşağıda tüm uluslararası Anlaşma Kodları ve Aranacak Dolaşım  Belgesi ve/veya Menşe İspat Belgesi Kodları yer almakatadır.

Anlaşma kodu Aranacak Dolaşım Belgesi/Menşe İspat  Belgesi Kodları
EFTA 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
AT 0301 A.TR Dolaşım Belgesi
PAAMK 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
BBMK 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
AKÇT 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
İSR 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ATRM 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
MKE 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
BSH 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
FİL 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
TNS 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
FAS 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
SUR 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
MSR 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ARN 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
GUR 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
KAR 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
SRB 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
ŞİL 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
ÜRD 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
KORE 0842 Menşe Beyanı
MORIT 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
MY 0876 Menşe Belgesi
0538 Fatura Beyanı
IRI 0866 Menşe İspat Belgesi
D8 0974 D8 Menşe İspat Belgesi
MD 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
KOS 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
EAGZ 0696 Form A Menşe Belgesi
0984 GTS Fatura Beyanı
GYÜ 0696 Form A Menşe Belgesi
0984 GTS Fatura Beyanı
OTDÜ 0696 Form A Menşe Belgesi
0984 GTS Fatura Beyanı


Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere  ilişkin Menşe Kontrol Tablosu aşağıda yer almakta olup, Bilge Sistemindeki  uygulama menşe kontrol tablosundaki koşullara göre çalışmaktadır.

MENŞE KONTROL TABLOSU
Tercihli Ticaret Düzenlemesinin Menşe Ülke Kontrolü Çıkış Ülkesi Kontrolü GTİP Kontrolü Aranacak Dolaşım  Belgesi ve/veya Menşe İspat Belgesi MBS Kodları
Kodu Açıklaması
EFTA  EFTA Serbest Ticaret Anlaşması (STA) EFTA Üyesi Ülkeler (İsviçre,  Lihtenştayn, Norveç, İzlanda) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
AT Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin Gümrük Birliğine dair  1/95 sayılı Kararı Yok AB Üyesi Ülkeler (Fransa, Almanya, Hollanda,  Belçika, Lüksemburg, İtalya, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda  Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Avusturya,  İsveç, Finlandiya, Malta, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti,  Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya,  Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan) Var (1) 0301 A.TR Dolaşım Belgesi
PAAMK Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu  Sistemi AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
BBMK Batı Balkan Menşe Kümülasyonu Sistemi AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek Var (1) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
AKÇT Türkiye-AB “Avrupa Kömür Çelik Topluluğu  Ürünleri” STA AB Üyesi Ülkeler (Fransa, Almanya,  Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya, İngiltere (Birleşik Krallık),  İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Portekiz,  Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta, Kıbrıs, Polonya, Çek  Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya,  Estonya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Var (2) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
İSR İsrail STA İsrail (624) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ATRM Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin tarım  ürünleri ticaretine dair 1/98 sayılı Kararı AB Üyesi Ülkeler (Fransa, Almanya,  Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İtalya, İngiltere (Birleşik Krallık),  İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Portekiz,  Avusturya, İsveç, Finlandiya, Malta, Kıbrıs, Polonya, Çek  Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya,  Estonya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Var (3) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
MKE Makedonya STA Makedonya (096) AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek Var (6) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
MKE Makedonya STA Makedonya (096) Makedonya (096) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
BSH Bosna-Hersek STA Bosna-Hersek (093) AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek Var (4) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
BSH Bosna-Hersek STA Bosna-Hersek (093) Bosna-Hersek (093) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
FİL Filistin STA Filistin (625) Filistin (625) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
TNS Tunus STA Tunus (212) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
FAS Fas STA Fas (204) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
SUR Suriye STA Suriye (608) Suriye (608) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
MSR Mısır STA Mısır (220) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
ARN Arnavutluk STA Arnavutluk (070) AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek Var (4) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
ARN Arnavutluk STA Arnavutluk (070) Arnavutluk (070) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
GUR Gürcistan STA Gürcistan (076) Gürcistan (076) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
KAR Karadağ STA Karadağ (097) AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek Var (4) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
KAR Karadağ STA Karadağ (097) Karadağ (097) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
SRB Sırbistan STA Sırbistan (098) AB Üyesi Ülkeler + Makedonya + Karadağ +  Sırbistan + Arnavutluk + Bosna-Hersek Var (4) 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
SRB Sırbistan STA Sırbistan (098) Sırbistan (098) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
ŞİL  Şili STA Şili (512) Şili (512) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
ÜRD Ürdün STA Ürdün (628) AB Üyesi Ülkeler + İsviçre, Lihtenştayn,  Norveç, İzlanda + İsrail + Tunus + Fas + Mısır + Ürdün Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0307 EUR-MED Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
0807 EUR-MED Fatura Beyanı
KORE G.Kore STA G.Kore (728) G.Kore (728) Yok 0842 Menşe Beyanı
MORIT Morityus STA Morityus (373) Morityus (373) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
MY Malezya STA Malezya (701) Malezya (701) Yok 0876 Menşe Belgesi
0538 Fatura Beyan
IRI İran TTA İran (616) İran (616) Yok 0866 Menşe İspat Belgesi
D8 D8 TTA Endonezya(700)+İran(616)+Malezya(701)+Nijerya(288)+Pakistan(662) Endonezya(700)+İran(616)+Malezya(701)+Nijerya(288)+Pakistan(662)  Yok 0974-D-8 Menşe İspat Belgesi
MD Moldova STA Moldova(074) Moldova(074) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
KOS Kosova Tek Taraflı Taviz Kosova (095) Kosova (095) Yok 0302 EUR.1 Dolaşım Belgesi
0538 Fatura Beyanı
EAGZ En Az Gelişmiş Ülkeler Menşe Ülke = Çıkış Ülkesi = EAGܒlerden  biri Var (5) 0696 Form A Menşe Belgesi
0984 GTS Fatura Beyanı
GYÜ Gelişme Yolundaki Ülkeler Menşe Ülke = Çıkış Ülkesi = GYܒlerden  biri Var (5) 0696 Form A Menşe Belgesi
0984 GTS Fatura Beyanı
OTDÜ Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri Menşe Ülke = Çıkış Ülkesi = OTDܒlerden  biri Var (5) 0696 Form A Menşe Belgesi
0984 GTS Fatura Beyanı
 

 

GTİP KONTROL MESAJLARI
(1) AKÇT ve tarım ürünleri haricindeki tüm ürünler esas  alınacaktır.
(2) AKÇT ürünleri listesindeki tüm ürünler esas  alınacaktır.
(3) Tarım ürünleri listesindeki tüm ürünler esas  alınacaktır.
(4) 1704 90 99 - 1806 10 30- 1806 10 90 - 1806 20 95 -  1901 90 99 - 2101 12 98 - 2101 20 98 - 2106 90 59 - 2106 90 98 -  3302 10 29 Tarife Pozisyonları haricindeki tüm ürünler esas  alınacaktır.
(5) İthalat Rejimi Kararı’na ekli 3 ve 4 sayılı listeler  ile belirlenen hariç sektörler dışında kalan eşya esas alınacaktır.
(6) 1704 90 99 - 1806 10 30- 1806 10 90 - 1806 20 95 -  1901 90 99 - 2101 12 98 - 2101 20 98 - 2106 90 98 - 3302 10 29  Tarife Pozisyonları haricindeki tüm ürünler esas alınacaktır.