Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2017 tarihli ve 23079308 sayılı yazısı (Limanlarda Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamasına İlişkin Genelge)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2017 tarihli ve 23079308 sayılı yazısı (Limanlarda Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamasına İlişkin Genelge)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.03.2017 tarihli ve 23079308 sayılı yazısı (Limanlarda Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamasına İlişkin Genelge)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-010.06.02

Konu : Limanlarda Doğrulanmış Brüt
Ağırlık (VGM) Uygulamasına
İlişkin Genelge

02.03.2017 / 23079308
DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan 22.02.2017 tarihli ve E.15907 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 adet yazı örn.

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 79462207-010.06.02-E.15907                                                                               22.02.2017

Konu : Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık
Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücreti
Belirlenmesine İlişkin Genelge

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)'nin VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış bürüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmemektedir. Ayrıca, SOLAS Sözleşmesine taraf olan tüm ülkeler tarafından bu yeni Kural uygulanmaktadır.

Söz konusu SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulaması, 9.9.2016 tarihli Bakan Olur'u ile yayımlanarak yürürlüğe giren "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge" kapsamında yürütülmektedir.

Ancak Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra konunun muhatapları tarafından Bakanlığımıza, kıyı tesislerince verilen tartım hizmeti ile ilgili olarak kıyı tesislerinde farklı tarifeler uygulandığı, yükleticilerden yüksek ücretler talep edildiği, bundan da ihracatın olumsuz etkilendiği şeklinde şikâyetler iletilmiştir. Bu sebeple uygulamada birliğin sağlanmasını ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasını teminen dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan (üst sınır) ücreti belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda, 20.02.2017 tarihli ve 15459 sayılı "Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti için Tavan Ücreti Belirlenmesine ilişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)" yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge, Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde Mevzuat - Genelgeler bölümünde erişime sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Caner ARSEVEN

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA

EKONOMİ BAKANLIĞINA

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İMEAK DENİZ TİCARET ODASINA

MERSİN DENİZ TİCARET ODASINA

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİNE

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ (UTİKAD)

VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİNE

LİMAN BAŞKANLIKLARINA 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc