TSE Tarafindan Yayimlanan 20/06/2012 tarihli 2012/19 Sayili Numune alma – tespit tutanaklarinin imzalanmasi Hakkinda TSE Tamimi

small_tse-(1).jpg


 

Türk Standartları Enstitüsü

 

 

TSE Tarafından Yayımlanan 20/06/2012 tarihli 2012/19 Sayılı Numune alma – tespit tutanaklarının imzalanması Hakkında TSE Tamimi