Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrük müsavirinin vefatindan sonra islem yapilmasi ve gümrük müsavirligi sirketlerinin yeniden yapilandirilmasi hk 02.07.2012 T. (GENELGE 2012/22)

small_gum-logo(49).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/22
Yayım Tarihi 02/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/22)
Gümrük müşavirinin vefatından sonra işlem yapılması ve gümrük müşavirliği şirketlerinin yeniden yapılandırılması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 Sayı :B.21.0.GGM.0.07.01.00-010.06

 Konu :

 

GENELGE

(2012/22)

 

İLGİ: a) 27.12.2010 tarihli 2010/58 sayılı Genelge

b) 29.11.2011 tarihli 8922 sayılı dağıtımlı yazımız.

 

Gümrük ve Ticaret Bölge müdürlüklerine muhatap ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda gümrük müşavirinin ölümünden sonra adına gümrük işlemi yapıldığının tespiti halinde ilgili Bölge müdürlüğü tarafından konunun etraflıca araştırılmasını müteakip, yapılan gümrük işleminde mevzuat hükümlerine aykırı herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığının tespiti halinde, ilgili gümrük müşavirlik firması hakkında Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının her işlem başına uygulanması, duruma göre firma ortağı gümrük müşavirleri hakkında Kanununun Geçici 6 ncı maddesi uyarınca değerlendirme yapılması, yapılan gümrük işlemlerinde mevzuata aykırılığın tespiti ve adli boyutun varlığının belirlenmesi halinde ise gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere konunun ilgili bilgi, belge ve Bölge müdürlüğü görüşü ile birlikte Bakanlığımıza intikal ettirilmesi talimatlandırılmıştı.

 

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan 241/1 inci maddenin uygulanması ile ilgili olarak bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, Gümrük Müşaviri hayatta iken tescil işlemi yapılmış ancak müşavirin vefatından sonra müteveffa adına gümrük işlemleri tamamlanmış her bir beyanname için ilgili gümrük müşavirlik firması hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi uyarınca işlem yapılması, gümrük müşavirinin vefatından sonra imzası ve şifresi kullanılarak beyanname tescil edildiğinin tespiti halinde ise anılan Kanunun 241/4-a maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim ve limited şirketlerin tek ortakla kurulabileceği düzenlendiğinden Gümrük  müşavirliği şirketlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilgi (a)'da kayıtlı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür