Gümrükler Genel Müdürlügü: TIR araçlarinin halatlari hk. (26.06.2012 T. 14064 S.TASARRUFLU YAZI)

small_gum-logo(51).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 14064
Yayım Tarihi 26/06/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 26/06/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (26.06.2012/14064)
TIR sistemi kapsamında araçlara taşıt onay belgesi verilirken çelik tel halat, kenevir veya sisal halatların durumu

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.20.00.00.010.05                                                                            

Konu   :TIR araçlarının halatları hk.

 

 

26.06.2012 / 14064

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

TIR Yürütme Kurulu'nun (TIRExB) 50 nci dönem oturumu için Danimarka tarafından hazırlanan, 07/05/2012 tarihli ve Informal Document No.19 (2012) sayılı belgede; Danimarka Gümrük İdaresi'nin TIR sistemi kapsamında taşıma yapan birçok Türk aracında, halatların 1975 tarihli TIR Sözleşmesi gereklerine uygun olmadığını tespit ettiği ve söz konusu halatların, bir örneği ekte gönderilen fotoğrafta da görülebileceği üzere, Sözleşmenin EK-2, Madde 3, Paragraf 9 hükümlerine aykırı şekilde, esnek ve gerilebilir malzemeden (ince çelik tel, şeffaf plastik, naylon vb.) imal edildiği belirtilmektedir. 

Mezkûr Sözleşmede EK-2 Madde 3;

"9. Kapatma bağlantısı olarak kullanılacaklar şunlardır:

a) En az 3 mm çapında çelik tel halatlar; veya

b) En az 8 mm. çapında esnemeyen plastikten şeffaf kılıflı kenevir veya sisal halatlar; veya

c) Esnemeyen plastikten şeffaf kaplı olan büküp saçak haline getirilmiş çelikten kılıf içine sokulmuş birçok optik liften müteşekkil halatlar; veya

d) Çapları en az 3 mm olması şartıyla (eğer varsa, şeffaf kaplama hesaba katılmadan), yalnızca çelik telden oluşan ve dolguyu tamamen kaplayan en az dört kordonla sarılmış tekstil dolgulu halatlar.

Bu maddenin 9 uncu paragraf (a) veya (d) bendi hükümlerine uygun halatlar esnemeyen plastikten şeffaf bir kapla çevrili olabilir." hükmünü amirdir.

Bilgi alınmasını ve TIR sistemi kapsamında taşıma yapacak araçlara taşıt onay belgesi düzenlenmesi aşamasında ilgili hükümlere uyularak titizlikle işlem yapılmasını teminen konunun bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle tebliğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

EK: 1 fotoğraf

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri