Gümrükler Genel Müdürlügü : A.TR Dolasim Belgeleri (22.06.2012 T. 13900 S.TASARRUFLU YAZI)

small_gum-logo(52).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 13900
Yayım Tarihi 22/06/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 22/06/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (22.06.2012/13900)
A.TR vize tarihi fatura tarihinden daha önce olması halinde tereddüt yaşanmasında sonradan kontrol

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.0.GGM.0.06.02.00-804.03/A.TR

Konu   :A.TR Dolaşım Belgeleri

 

 

22.06.2012 / 13900

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi      :08.06.2012 tarihli, 12880 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızın ilk iki paragrafında, A.TR dolaşım belgesinin vize tarihinin fatura tarihinden daha önceki bir tarih olması durumunda yapılacak işlem konusunda tereddütler yaşandığından bahisle 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda A.TR dolaşım belgesinin vize edilmesinden sonra fatura düzenlenmesine engel bir huküm yer almadığı, ayrıca söz konusu Karar ekinde bir örneğine yer verilen A.TR dolaşım belgesinde de faturanın belirtilmesi zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.

Mezkur yazımızın son paragrafında ise, A.TR dolaşım belgesinin vize tarihinin fatura tarihinden daha sonraki bir tarih olmasının mümkün bulunduğunun belirtilmesine karşın zaten uygulamada genellikle vize tarihinin fatura tarihinden daha sonraki bir tarih olduğu ve yazının ilk iki paragrafı göz önünde bulundurulduğunda son paragrafta A.TR dolaşım belgesinin vize tarihinin fatura tarihinden daha önceki  bir tarih olması durumunun kastedildiği izahtan varestedir.

Bu itibarla, vize tarihi fatura tarihinden daha önceki bir tarih olan A.TR dolaşım belgelerinin reddedilmemesi ve yapılan kontroller sırasında tereddüt yaşanması durumunda sonradan kontrol sürecinin başlatılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine