Gümrükler Genel Müdürlügü :Gümrük Yönetmeligi’nin 332/2.maddesine yapilan ek (03.07.2012 T. 14584 S.TASARRFLU YAZI)

small_gum-logo(53).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 14584
Yayım Tarihi 03/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 03/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (03.07.2012/14584)
geçici depolama yerine konulmadan doğrudan antrepoya konulmak istenen eşya için antrepo beyannamesinin, taşıtın antrepoya gelişini müteakip en geç iki gün içerisinde tescil edilmesi gerektiği hk.

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

      

  Dosya No: B.21.0.GGM.0.07.01.00-104.01.02

  Konu: Gümrük Yönetmeliği’nin 332/2.maddesine yapılan ek

 

03.07.2012/14584

 

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

(Kemeraltı Cad. No:35 Kat:1-2-3 Kalaycıoğlu İşhanı ,34425

Tophane /İSTANBUL, Faks +90212 252 09 62 )

 

 İlgi: 21.06.2012 tarihli 2857  sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız konusu İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 25.08.2010 tarihli, 19374 sayılı ve 17.09.2010 tarihli,20658 sayılı yazılarımız halen yürürlükte olup; söz konusu uygulama, yazılarda bahsi geçen 19.08.2010 tarihli,2010/08 sayılı Onayda da belirtildiği üzere İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idareleri ile sınırlıdır.

 

Diğer taraftan,12.06.2012 tarihli, 28321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmeliğin 332/2 nci maddesine yapılan ilave ; geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için taşıtın antrepoya gelişini müteakip antrepo beyannamesi tescil edilme süresi ve süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmeyen eşya için yapılacak işlemler ile ilgili olup ; mezkur değişiklik uyarınca geçici depolama yerine konulmadan doğrudan antrepoya konulmak istenen eşya için antrepo beyannamesinin,  taşıtın antrepoya gelişini müteakip en geç iki gün içerisinde tescil edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, yine mezkur değişiklik ile, geçici depolama yerine konulmadan gümrük antrepo rejimine tabi tutulacak eşya için süresi içerisinde antrepo beyannamesi verilmemesi halinde, antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresine bilgi verileceği ve bu durumdaki eşyanın ,ilgili gümrük idaresinin denetimindeki en yakın geçici depolama yerine veya geçici depolama yeri yoksa gümrük idaresince uygun görülen yere gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

                                                                                                                     B.Serkan YAŞAR

                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                                         Daire Başkanı