Seker Kurumundan: Imalatçi-Ihracatçilarin, Sekerli Mamul Ihracati Karsiliginda C Sekeri Taleplerinin Karsilanmasi Sartlari ve Uygulama Esaslarina Dair 135/1 sayili Seker Kurulu Karari (255/6) (05.07.2012 T. 28344 R.G.)

small_rg(36).jpg


 
Kaynak Diğer Sayı 255/6
Yayım Tarihi 05/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28344

ŞEKER KURULU KARARI (255/6) (05.07.2012 T. 28344 R.G.)
İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 135/1 sayılı Şeker Kurulu Kararında değişiklik yapılması hk.


 

Şeker Kurumundan:

ŞEKER KURULU KARARI

(05.07.2012 T.  28344 R.G.)

 

Karar Tarihi    : 25/6/2012

Karar No  : 255/6

Karar        :  İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 135/1 sayılı Şeker Kurulu Kararı’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

21/12/2006 tarih ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 135/1 sayılı Kurul Kararı’nın;

a) 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tedarikçiler, bu kapsamda yapacakları satışlarda Kararın diğer hükümleri ile çelişmemek şartıyla, imalatçı-ihracatçılarla sözleşme yapmakta serbesttirler.”,

b) 31/1/2012 tarih ve 28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 245/5 sayılı Kararla değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Baz Fiyat

C şekeri satışlarına ilişkin baz fiyat; Londra Borsasında oluşan Beyaz Şeker Vadeli İşlem Fiyatlarının (ABD Doları/ton) ait olduğu ayın işlem gören her bir gününe ait fiyatların aritmetik ortalamasıdır. Ortalamanın hesaplanmasına esas teşkil edecek günlük vadeli işlem fiyatları seçilirken; her zaman, mevcut en kısa vadeli fiyatın, önceki kalıcı kapanış değeri alınır. C şekeri satışlarında uygulanacak fiyat, baz fiyattan düşük olamaz.

Şeker satışı teslim ve ödemelerinde, şekerin teslim tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınır.”