Ekonomi Bakanligindan: Israil Devleti Menseli Bazi Tarim ve Islenmis Tarim Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Tebligde Degisiklik?Yapilmasina Dair Teblig (07.07.2012 T. 28346 R.G.)

small_ekonomi-logo(34).jpg


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28346
Yayım Tarihi 07/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28346

İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik?Yapılmasına Dair Tebliğ (07.07.2012 T. 28346 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

İSRAİL DEVLETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(07.07.2012 T. 28346 R.G.)

MADDE 1 – 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları ile madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

ESKİ

YENİ

G.T.İ.P.

Madde İsmi

G.T.İ.P.

Madde İsmi

0407.00.11.10.11

Hindi yumurtası

0407.19.11.10.11

Hindi yumurtası

0407.00.11.10.19

Diğerleri

0407.19.11.10.19

Diğerleri

0407.00.19.10.11

Tavuk yumurtaları

0407.11.00.10.00

Damızlık olanlar

0407.00.19.10.19

Diğerleri

0407.19.19.00.11

Damızlık olanlar

0407.00.90.10.11

Devekuşu yumurtaları

0407.19.90.10.11

Devekuşu yumurtaları

0407.00.90.10.19

Diğerleri

0407.19.90.10.19

Diğerleri

0810.90.95.00.14

Persimmon (Trabzon Hurması)

0810.70.00.00.00

Persimmon (Trabzon Hurması)

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

1207.70.00.00.00

Kavun, Karpuz tohumu

2005.99.40.00.00

Havuçlar

2005.99.80.00.00

Diğerleri [Yalnızca havuçlar]

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.