Bakanlar Kurulu Karari : Ithalat rejimi kararina ek Karar (8.07.2012 T. 28347 S.RG)

small_rg(38).jpg


8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3372

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/6/2012 tarihli ve 45436 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

AB, EFTA

B-HER.

D.Ü.

0102.29.91.00.11

Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar

30

30

30

0102.29.91.00.19

Diğerleri

30

30

30

0102.29.99.00.00

Diğerleri

30

30

30

0104.10.30.00.00

Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)

30

30

30

0104.10.80.00.00

Diğerleri

30

30

30

 

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.