VIETNAM’A GIDA ÜRÜNLERI IHRACATI - halk sagliginin korunmasi ve ithal gida maddelerinin güvenliginin kontrolü için 16 Mart 2011 tarihli ve 13/2011/TT-BNNPTNT sayili düzenlemenin 01/07/2011 tarihinden itibaren resmen yürürlüge girdi.

small_DUYURU(5).jpg


VİETNAM’A GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI

Hanoi Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ( Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam, The Natioanl Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department “NAFIQAD”) tarafından halk sağlığının korunması ve ithal gıda maddelerinin güvenliğinin kontrolü için 16 Mart 2011 tarihli ve 13/2011/TT-BNNPTNT sayılı düzenlemenin 01/07/2011 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girdiği ve bu tarihten itibaren Vietnam’a yapılacak bitkisel orijinli gıda maddelerinin ihracatında anılan mevzuatın geçerli olduğu bildirilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin İngilizce tercümesine, http://www.nafiqad.gov.vn/b-legal-documents linki aracılığıyla ulaşılabilir.