Ekonomi Bakanligindan: ITHALATTA GZETIM VE KORUNMA NLEMLERINE ILISKIN TEBLIGLERINDE DEGISIKLIK YAPILDI. 11.07.2012 T. 28350 S.RG

small_ekonomi-logo(37).jpg


 

 

11 Temmuz 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28350

TEBLLER

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM VE KORUNMA NLEMLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2003/20)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim ve Korunma Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2003/20)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 9603.21 gmrk tarife pozisyonlu (G.T.P.) ibaresi 9603.21.00.00.00 gmrk tarife istatistik pozisyonlu (G.T..P.) eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 9603.21 G.T.P.lu ibaresi 9603.21.00.00.00 G.T..P.li eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan G.T.P. ve ismi yer alan maddelerin ibaresi G.T..P. ve tanm yer alan eyann eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Adet)

9603.21.00.00.00

Di Fralar (takma damak fralar dahil)

0.20

 

MADDE 4 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca (Mstearlk) ibaresi Ekonomi Bakanlnca (Bakanlk) eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 9603.21 G.T.P.lu ibaresi 9603.21.00.00.00 G.T..P.li eklinde; D Ticaret Mstearl ibaresi Ekonomi Bakanl eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde; 9603.21 G.T.P.lu ibaresi ise 9603.21.00.00.00 G.T..P.li eklinde deitirilmitir.

MADDE 8 Ayn Tebliin EK-IIsinde yer alan D Ticaret Mstearlna ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde; Mstearla ibaresi Bakanla eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/12/2003

25333

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2004/1)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

             MADDE 1 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2004/1)in 2 nci maddesinde yer alan  adlar belirtilen maddelerden ibaresi tanm belirtilen eyann eklinde; D Ticaret Mstearlnca (Mstearlk) ibaresi ise Ekonomi Bakanlnca (Bakanlk) eklinde deitirilmitir.

             MADDE 2 Ayn Tebliin 5 inci maddesinde yer alan Gmrk Mstearlnca Mstearla ibaresi Gmrk ve Ticaret Bakanlnca Bakanla eklinde deitirilmitir.

             MADDE 3 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

             MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

 

GZETM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EYA LSTES

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet
(ABD Dolar/Ton)

6907.10.00.11.00

Tek renkli karolar

1.000

6907.10.00.19.00

Dierleri

1.000

6907.10.00.90.00

Dierleri

1.000

6907.90.20.10.11

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.20.90.11

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.80.10.11

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.80.10.21

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.80.10.31

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.80.90.11

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.80.90.31

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.80.90.41

Spaltplatten tipi ift karolar

700

6907.90.20.10.19

Dierleri

700

6907.90.20.90.19

Dierleri

700

6907.90.20.90.29

Dierleri

700

6907.90.80.10.19

Dierleri

700

6907.90.80.90.19

Dierleri

1000

6907.90.80.90.29

Dierleri

1000

6907.90.80.10.29

Dierleri

700

6907.90.80.10.39

Dierleri

1000

6907.90.80.90.39

Dierleri

700

6907.90.80.90.49

Dierleri

700

6907.90.80.90.51

Adi topraktan olanlar

700

6907.90.80.90.59

Dier seramik maddelerden olanlar

500

6908.10.00.10.11

Adi topraktan olanlar

1000

6908.10.00.90.11

Karolar

1000

6908.10.00.90.19

Dierleri

1000

6908.10.00.10.19

Dierleri

1000

6908.10.00.90.21

Karolar

700

6908.10.00.90.29

Dierleri

1000

6908.90.11.00.00

"Spaltplatten" tipi ift karolar

1.000

6908.90.20.10.11

Kalnl 15 mm.yi gemeyenler

1000

6908.90.20.90.11

Kalnl 15 mmyi gemeyenler

1000

6908.90.20.90.21

Kalnl 15 mmyi gemeyenler

700

6908.90.20.10.19

Dierleri

1000

6908.90.20.90.19

Dierleri

1000

6908.90.20.90.29

Dierleri

700

6908.90.31.00.00

"Spaltplatten" tipi ift karolar

700

6908.90.51.11.00

Tek renkli karolar

700

6908.90.51.19.00

Dierleri

1.000

6908.90.51.90.00

Dierleri

1.000

6908.90.91.11.00

Tek renkli karolar

700

6908.90.91.19.00

Dierleri

1.000

6908.90.91.90.00

Dierleri

700

6908.90.93.11.00

Tek renkli karolar

500

6908.90.93.19.00

Dierleri

500

6908.90.93.90.00

Dierleri

700

6908.90.99.11.00

Tek renkli karolar

700

6908.90.99.19.00

Dierleri

500

6908.90.99.90.00

Dierleri

500

6910.10.00.00.00

Porselen veya iniden olanlar

1.500

6910.90.00.00.00

Dierleri

1.500

"

             MADDE 5 Ayn Tebliin EK-IIsinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde; D Ticaret Mstearlna ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde ve Mstearla ibaresi Bakanla eklinde deitirilmitir.

             MADDE 6 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

             MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/7/2004

25526

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM VE KORUNMA NLEMLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2004/2)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim ve Korunma nlemlerine likin Tebli (Tebli No:2004/2)in 4 nc maddesinde yer alan ismi belirtilen maddelerden ibaresi tanm belirtilen eyadan eklinde; D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Ton*)

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6911.10.00.00.19

Dierleri

3.000

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6911.90.00.00.19

Dierleri

3.000

6912.00.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6912.00.30.00.00

Greden olanlar

2.000

6912.00.50.00.11

Beyaz olanlar

1.500

6912.00.50.00.12

Tek renkli olanlar

1.800

6912.00.50.00.19

Dierleri

1.800

6912.00.90.00.00

Dierleri

2.000

6913.10.00.00.00

Porselen veya iniden olanlar

2.500

6913.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6913.90.93.00.00

Fayanstan veya ince mleki eyasndan olanlar

1.500

6913.90.98.00.00

Dierleri

2.000

6914.10.00.00.00

 Porselen veya iniden olanlar

2.500

6914.90.00.00.00

Dierleri

2.000

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearl ibaresi Ekonomi Bakanl eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 10 uncu maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Tebliin EK-IIsinde yer alan D Ticaret Mstearlna ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde, Mstearla ibaresi Bakanla eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/1/2004

25348

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/1/2005

25711

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2004/14)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2004/14)in 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearl ibaresi Ekonomi Bakanl eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

 

GZETM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EYA LSTES

 

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

9603.29.30.00.00

Sa fralar

4.000

(ABD Dolar/Ton*)

9603.29.80.00.00

Dierleri

2.000

(ABD Dolar/Ton*)

9603.30.10.00.00

Resim fralar ve yaz fralar

0,25

(ABD Dolar/Adet)

9603.30.90.00.00

Kozmetik rnlerinin tatbikinde kullanlan fralar

2.000

(ABD Dolar/Ton*)

9603.40

Boya, badana, vernik yapma ve benzeri ilerde kullanlan fralar (9603.30 alt pozisyonundaki fralar hari); boya yastk ve rulolar

2.000

(ABD Dolar/Ton*)

9603.90

Dierleri

2.000

(ABD Dolar/Ton*)

*Ton: Brt arlk

MADDE 5 Ayn Tebliin EK-II/1inde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde; EK-II/2sinde yer alan D Ticaret Mstearlna ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde, Mstearla ibaresi ise Bakanla eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/10/2004

25603

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

31/12/2004

25687

2

31/12/2005

26040

3

20/2/2010

27499

4

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/5)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/5)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebli, aadaki tabloda gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karsnda gsterilen CIF kymetin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

 

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet (ABD Dolar/Ton*)

0802.11

Kabuklu

3.000

0802.12

Kabuksuz

6.500

0802.31.00.00.00

Kabuklu

1.800

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

5.400

*Ton: Brt arlk

"

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearl ibaresi Ekonomi Bakanl olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin beinci fkrasnda yer alan Tarm ve Kyileri Bakanlnn ibaresi Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 6 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/3/2005

25744

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

17/8/2006

26262

2

11/10/2006

26316

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/7)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 11/5/2005 tarihli ve 25812 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/7)in 1 inci maddesinde yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde ad belirtilen rnlerin ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Ton*)

4010.32.00.00.00

D evresi 60 cm.yi geen fakat 180 cm.yi gemeyen, kesiti trapez eklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hari) sonsuz  transmisyon kolanlar

7.500

4010.34.00.00.00

D evresi 180 cm.yi geen fakat 240 cm.yi gemeyen, kesiti trapez eklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hari) sonsuz transmisyon kolanlar

4010.39.00.00.00

Dierleri

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/5/2005

25812

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/8)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/8)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebli, aadaki tabloda gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karsnda gsterilen CIF kymetin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet (ABD Dolar/Ton*)

0904.21.10.00.00

Tatl biberler

2.350

0904.21.90.00.11

Krmz biber

1.800

0904.22.00.00.11

Krmz biber

3.400

1202.41.00.00.00

Kabuklu

1.100

1202.42.00.00.00

Kabuksuz (krlm olsun olmasn)

2.200

1202.30.00.00.00

Tohumluk olanlar

2.200

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Tebliin 1 inci maddesinde belirtilen rnler ancak Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) dzenlenecek gzetim belgesi ile ithal edilir. Gzetim belgesi gmrk beyannamesinin tescilinde ilgili gmrk idaresince aranr. Gzetim belgesinin bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Bir gmrk beyannamesi kapsamnda 1202.41.00.00.00, 1202.42.00.00.00 ve 1202.30.00.00.00 G.T..Pinden brt 100 kilogram veya daha az miktarda yaplacak olan ithalat ile 0904.21.10.00.00, 0904.21.90.00.11 ve 0904.22.00.00.11 G.T..Pinden brt 25 kilogram veya daha az miktarda yaplacak olan ithalat, CIF kymetine baklmakszn gzetim uygulamasndan muaftr.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin beinci fkrasnda yer alan Tarm ve Kyileri Bakanlnn ibaresi Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 5 Ayn Teblie ekli Ek Ide yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/5/2005

25828

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

17/7/2010

27644

2

28/07/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/9)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/9)'in 1 inci maddesinde yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde ad belirtilen rnn ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann eklinde;  tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Ton*)

8546.20.00.00.00

Seramikten olanlar

5.000

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/6/2005

25847

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

1/10/2010

27716

2

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/14)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 29/7/2005 tarihli ve 25890 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/14)'in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 7009.92 ibaresi 7009.92.00.00.00 eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/7/2005

25890

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/16)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 27/8/2005 tarihli ve 25919 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/16)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde ad belirtilen rnlerin ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Ton*)

5407.20.11.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi, dokumaya elverili maddelerden olanlar)

3.000

5407.20.11.90.00

Dierleri

3.000

5407.20.19.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi, dokumaya elverili maddelerden olanlar)

2.500

5407.20.19.90.00

Dierleri

2.500

5407.20.90.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi, dokumaya elverili maddelerden olanlar)

3.000

5407.20.90.90.00

Dierleri

3.000

6305.32.11.00.00

rme

2.800

6305.32.19.00.00

Dierleri

2.800

6305.32.90.10.00

Dokunmam mensucattan

3.500

6305.32.90.90.11

rme olanlar

3.500

6305.32.90.90.19

Dierleri

3.500

6305.33.10.00.00

rme

3.500

6305.33.90.00.00

Dierleri

3.500

* Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/8/2005

25919

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

19/12/2007

26735

 

12/8/2008

26965

 

31/12/2009

27449

 

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2005/17)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2005/17)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan madde ad belirtilen rnlerin ibaresi tanm belirtilen eyann eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

6802.91.00.00.11

Heykeltralk sanatna gre yontulmu mermerden salon ss eyalar

2

* Kg: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/9/2005

25925

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2006/2)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2006/2)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebli; aada gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karsnda gsterilen CIF kymetin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet 
(ABD Dolar/Ton*)

0713.31

Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek tr fasulyeler

1.000

0713.32

Kk krmz (Adzuki) fasulye (Phaseolus veya Vigna angularis)

1.000

0713.33

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

1.000

0713.34

Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea)

1.000

0713.39

Dierleri

1.000

0713.90.00.00.15

Barbunya

1.000

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 4 Ayn Teblie ekli Ek-Ide yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/2/2006

26073

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

29/12/2006

26391

2

28/07/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2006/3)DE DEKLK YAPILMASINA

 DAR TEBL

MADDE 1 7/4/2006 tarihli ve 26132 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2006/3)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Tebli; aada gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karsnda gsterilen CIF kymetin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

 

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet (ABD Dolar/Ton*)

1209.91.80.00.11

Kabak tohumu

4.000

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 4 Ayn Teblie ekli Ek-Ide yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/4/2006

26132

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/07/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2006/7)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2006/7)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Ton*)

3924.10.00.00.00

Sofra ve mutfak eyas

3.900

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon balklar

2.500

3924.90.00.00.19

Dierleri

2.500

3926.40.00.00.00

Kk heykeller ve dier ss eyas

4.900

* Ton: Brt arlk

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/4/2006

26144

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

29/11/2006

26361

2

31/10/2007

26686

3

31/12/2009

27449

4

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2006/8)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2006/8)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan madde ad belirtilen rnn ibaresi tanm belirtilen eyann eklinde ve  tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

8481.80.11.00.00

Kartrc valfler

20

8481.80.19.00.11

Musluklar

20

*Kg: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin Ek Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/4/2006

26144

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

27/5/2010

27593

2

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2006/11)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2006/11)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde ad belirtilen rnlerin ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann eklinde ve tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

9405.10

Avizeler, tavan ve duvar iin aydnlatma cihazlar (kamuya ak alanlarn ve yollarn aydnlatlmasnda kullanlanlar hari)

8

9405.20

Masa, yaz masas, yatak odas komodinleri ve benzerlerinin zerine konulan elektrikli lambalar ve ayakl lambalar

 10

9405.30.00.00.00

Noel aalarnda kullanlan trden elektrikli aydnlatclar

8

9405.40

Elektrikli dier aydnlatma cihazlar

7

9405.50

Elektrikli olmayan aydnlatma cihazlar

10

*Kg: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK-Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

23/5/2006

26176

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

15/3/2007

26463

2

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/2)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/2)in 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

 

GZETM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EYA LSTES

 

G.T..P.

Eyann Tanm

Birim CIF Kymet

(ABD Dolar/ ift)

6401.10.00.00.00

 Metalden koruyucu burunlu ayakkablar

11

6401.92.10.00.00

 Yz kauuktan olanlar

15

6401.92.90.00.00

 Yz plastik maddeden olanlar

11

6401.99.00.00.00

 Dierleri

11

6402.12.10.00.00

 Kayak ayakkablar, kuzey disiplini kayak ayakkablar 

22

6402.12.90.00.00

 Kar srf iin ayakkablar

22

6402.19.00.00.00

 Dierleri

10,8

6402.20.00.00.00

 Ayakkablarn yzndeki kaylarn veya ince eritlerin tabandaki deliklerden geirilmek suretiyle ayakkab yznn tabana tutturulduu dier ayakkablar

6

6402.91.10.00.00

 Koruyucu metal burun ile mcehhez olanlar

12

6402.91.90.00.00

 Dierleri

9

6402.99.05.00.00

 Koruyucu metal burun ile mcehhez olanlar

12

6402.99.10.00.00

 Yz kauuktan olanlar

12

6402.99.31.00.00

 Taban ile birlikte topuk ykseklii 3 cm. den fazla olanlar

9

6402.99.39.00.00

 Dierleri

6

6402.99.50.00.00

 Terlik ve ev iinde giyilen dier ayakkablar

6

6402.99.91.00.00

  tabannn uzunluu 24 cm. den az olanlar

7,2

6402.99.93.00.00

 Erkek veya kadnlara ait olduu belirlenemeyen ayakkablar

9

6402.99.96.00.00

 Erkekler iin

9

6402.99.98.00.00

 Kadnlar iin

9

6403.12.00.00.00

 Kayak ayakkablar, kuzey disiplini kayak ayakkablar ve kar srf iin ayakkablar

25

6403.19.00.00.00

 Dierleri

14,4

6403.20.00.00.00

 D taban tabii kseleden ve yz ayan stnden geip ba parmaa dolanan deri bir eritten olan ayakkablar

16,8

6403.40.00.00.11

 D taban tabi kseleden ayakkablar

22

6403.40.00.00.12

 D taban terkip yolu ile elde edilen kseleden ayakkablar

17

6403.40.00.00.13

 D taban kauuk veya suni plastik maddelerden ayakkablar

14

6403.51.05.00.00

  taban olmayan, ahap mesnet veya platform zerine yaplm olanlar

10

6403.51.11.00.00

 24 cm. den az olanlar

13,2

6403.51.15.00.00

 Erkekler iin

24

6403.51.19.00.00

 Kadnlar iin

24

6403.51.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

20

6403.51.95.00.00

 Erkekler iin

32

6403.51.99.00.00

 Kadnlar iin

32

6403.59.05.00.00

  taban olmayan, ahap mesnet veya platform zerine yaplm olanlar

10

6403.59.11.00.00

 Taban ile birlikte topuk ykseklii 3 cm. den fazla olanlar

23

6403.59.31.00.00

 24 cm. den az olanlar

17

6403.59.35.00.00

 Erkekler iin

23

6403.59.39.00.00

 Kadnlar iin

23

6403.59.50.00.11

 Erkekler iin

14

6403.59.50.00.12

 Kadnlar iin

14

6403.59.50.00.13

 ocuklar ve bebekler iin

10

6403.59.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

15

6403.59.95.00.00

 Erkekler iin

18

6403.59.99.00.00

 Kadnlar iin

18

6403.91.05.00.00

  taban olmayan, ahap mesnet veya platform zerine yaplm olanlar

10

6403.91.11.00.00

 24 cm. den az olanlar

12

6403.91.13.00.00

 Erkek veya kadnlara ait olduu belirlenemeyen ayakkablar

21

6403.91.16.00.00

 Erkekler iin

20

6403.91.18.00.00

 Kadnlar iin

20

6403.91.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

16,8

6403.91.93.00.00

 Erkek veya kadnlara ait olduu belirlenemeyen ayakkablar

21,6

6403.91.96.00.00

 Erkekler iin

21,6

6403.91.98.00.00

 Kadnlar iin

20,4

6403.99.05.00.00

  taban olmayan, ahap mesnet veya platform zerine yaplm olanlar

10

6403.99.11.00.00

D taban ile birlikte topuk ykseklii 3 cm. den fazla olanlar

22,8

6403.99.31.00.00

 24 cm. den az olanlar

15,6

6403.99.33.00.00

 Erkek veya kadnlara ait olduu belirlenemeyen ayakkablar

24

6403.99.36.00.00

 Erkekler iin

24

6403.99.38.00.00

 Kadnlar iin

18

6403.99.50.00.00

  Terlikler ve ev iinde giyilen dier ayakkablar

11

6403.99.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

10

6403.99.93.00.00

 Erkek veya kadnlara ait olduu belirlenemeyen ayakkablar

24

6403.99.96.00.00

 Erkekler iin

18

6403.99.98.00.00

 Kadnlar iin

18

6404.11.00.00.00

 Spor ayakkablar, tenis ayakkablar, basketbol ayakkablar, jimnastik ayakkablar, antrenman ayakkablar ve benzerleri

8,5

6404.19.10.00.11

 Erkekler iin

6

6404.19.10.00.12

 Kadnlar iin

6

6404.19.10.00.13

 ocuklar ve bebekler iin

5

6404.19.90.00.11

 Erkekler iin

7,5

6404.19.90.00.12

 Kadnlar iin

7,5

6404.19.90.00.13

 ocuklar ve bebekler iin

5

6404.20.10.00.00

 Terlikler ve ev iinde giyilen dier ayakkablar

15

6404.20.90.00.00

 Dierleri

21

6405.10.00.00.00

 Yz tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

15

6405.20.10.00.00

 D taban ahap veya mantardan

9

6405.20.91.00.11

 Erkekler iin

8

6405.20.91.00.12

 Kadnlar iin

8

6405.20.91.00.13

 ocuklar ve bebekler iin

6

6405.20.99.00.11

 Erkekler iin

12

6405.20.99.00.12

 Kadnlar iin

12

6405.20.99.00.13

 ocuklar ve bebekler iin

6

6405.90.10.00.11

 Erkekler iin

10,8

6405.90.10.00.12

 Kadnlar iin

10,8

6405.90.10.00.13

 ocuklar ve bebekler iin

7,2

6405.90.90.00.11

 Erkekler iin

10,8

6405.90.90.00.12

 Kadnlar iin

10,8

6405.90.90.00.13

ocuklar ve bebekler iin

7,2

 

MADDE 4 Ayn Tebliin EK IIsinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/1/2007

26399

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

24/1/2009

27120

2

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/4)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/4)in 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

 

GZETM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EYA LSTES

 

G.T..P.

Eyann Tanm

Birim CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

7323.10.00.00.00

Demir veya elik yn; snger ve temizleme veya parlatmada kullanlan eya, eldivenler ve benzerleri

2,5

7323.91.00.00.00

Dkme demirden olanlar (emaye yaplmam)

6

7323.92.00.00.00

Dkme demirden olanlar (emaye yaplm)

6

7323.93.00.00.00

Paslanmaz elikten olanlar

8

7323.94.00.00.00

Demirden (dkme demir hari) veya elikten (emaye yaplm)

7

7323.99.00.00.00

Dierleri

7

8215.10.20.00.11

Altn ve gmle kaplamal olanlar

20

8215.10.20.00.19

Dierleri

20

8215.10.30.00.00

Paslanmaz elikten olanlar

8

8215.10.80.00.00

Dierleri

20

8215.20.10.00.00

Paslanmaz elikten olanlar

8

8215.20.90.00.00

Dierleri

8

8215.91.00.10.00

Adi metallerden saplar

8

8215.91.00.90.11

Altn ve gmle kaplamal olanlar

20

8215.91.00.90.19

Dierleri

20

8215.99.10.10.00

Adi metallerden saplar

7

8215.99.10.90.00

Dierleri

8

8215.99.90.10.00

Adi metallerden saplar

7

8215.99.90.90.00

Dierleri

8

* Kg: Brt arlk.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK IIsinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/1/2007

26399

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/6)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/6)in 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

GZETM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EYA LSTES

 

G.T..P.

Eyann Tanm

Birim CIF Kymet

(ABD Dolar/Adet)

8509.40.00.00.12

Mikserler

10

8509.40.00.00.14

Meyve ve sebze presleri

10

8509.40.00.00.15

Komple setler

15

8509.40.00.00.19

Dierleri

15

8516.10.11.00.00

Annda su stclar

10

8516.10.80.00.11

Daldrma tipi stclar

10

8516.10.80.00.19

Dierleri

10

8516.31.00.00.11

Kurutma balklar

10

8516.31.00.00.19

Dierleri

10

8516.40.10.00.11

Buharl tler

15

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kzartma cihazlar

15

8516.60.90.00.11

Tost makinalar

15

8516.60.90.00.19

Dierleri

15

8516.71.00.00.00

Kahve veya ay yapmaya mahsus cihazlar

15

8516.72.00.00.00

Ekmek kzartma makinalar

10

8516.79.70.00.11

Su kaynatma kaplar (kettle)

10

MADDE 4 Ayn Tebliin Ek IIsinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/1/2007

26399

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

5/5/2007

26513

2

15/1/2008

26757

3

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/25)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/25)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

               

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

4015.11.00.00.00

Cerrahide kullanlan eldivenler

4,5 ABD Dolar/Kg*

4015.19.00.00.11

Ev ilerinde kullanlan eldivenler

0,18 ABD Dolar/ift

* Kg: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/7/2007

26571

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

11/11/2010

27756

2

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/26)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 2/8/2007 tarihli ve 26601 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/26)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P) ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet
(ABD Dolar/Kg.*)

6601.10.00.00.00

Bahe emsiyeleri ve benzeri emsiyeler

20

6601.91.00.00.00

ie girebilen milleri olanlar

6

6601.99

Dierleri

12

6602.00.00.00.00

Bastonlar, iskemle bastonlar, kamlar, krbalar ve benzerleri

8

6603.20.00.00.00

emsiyelerin bir araya getirilmi tel mesnetleri (mil zerine monte edilenler dahil)

6

6603.90

Dierleri

6

*Kg: Brt arlk

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/8/2007

26601

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

13/12/2007

26729

2

22/1/2009

27118

3

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/29)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 18/10/2007 tarihli ve 26674 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/29)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet (ABD Dolar/Ton*)

0302.42.00.00.00

Hamsi balklar (Engraulis spp.)

800

0303.89.45.00.00

Hamsi balklar (Engraulis spp.)

900

*Ton: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi  Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

18/10/2007

26674

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

14/03/2008

26816

2

28/07/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/31)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 2/11/2007 tarihli ve 26688 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/31)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P) ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg.*)

9615.11.00.00.00

Sertletirilmi kauuktan veya plastik maddelerden olanlar

15

9615.19.00.00.00

Dierleri

15

9615.90

Dierleri

15

* Kg: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/11/2007

26688

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/32)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 2/11/2007 tarihli ve 26688 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/32)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

7117.11.00.00.00

Kol dmeleri ve benzeri dmeler

30

7117.19.00.90.11

Camdan aksam olanlar

40

7117.19.00.90.21

Altn, gm veya platinle kaplama olanlar

70

7117.19.00.90.29

Dierleri

50

7117.90.00.10.00

Plastik maddelerden ve camdan olanlar

40

7117.90.00.20.00

Ahap olanlar

40

7117.90.00.30.00

Yontulmaya elverili talardan olanlar

40

7117.90.00.40.19

Dierleri

40

7117.90.00.50.00

Her trl maddeden yaplm kol dmeleri ve dier dmeler   (adi metaller hari)

30

7117.90.00.90.00

Dierleri

40

* Kg: Brt arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

2/11/2007

26688

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2007/37)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2007/37)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ibaresi, gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) eklinde; tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

 

 

7306.11

 Dikili olanlar (paslanmaz elikten)

 

7306.21.00.00.00

 Dikili olanlar (paslanmaz elikten)

 

7306.40

 Paslanmaz elikten kesiti daire eklinde olan dierleri (dikili)

 

7306.61

 Kesiti kare veya dikdrtgen eklinde olanlar

 

7306.69

 Kesiti daire eklinde olmayan dierleri

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/12/2007

26740

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/1/2009

27120

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2008/2)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 22/1/2008 tarihli ve 26764 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No:2008/2)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/adet)

8528.71.19.00.11

Uydu TV yaynlarn almaya mahsus alc cihazlar

60

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin Ek Iinde yer alan alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/1/2008

26764

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'lerin

Tarihi

Says

1

31/12/2009

27449 (2. Mkerrer)

2

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2008/4)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 30/1/2008 tarihli ve 26772 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2008/4)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

8407.31.00.00.00

Silindir hacmi 50 cm3. gemeyenler

8407.32.10.00.00

Silindir hacmi 50 cm3. geen fakat 125 cm3. gemeyenler

8407.32.90.00.00

Silindir hacmi 125 cm3. geen fakat 250 cm3. gemeyenler

8714.10.00.00.00

Motosikletlere ait olanlar (mopedler dahil) (yalnzca asiler)

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin Ek Iinde yer alan alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/1/2008

26672

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2008/5)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 30/1/2008 tarihli ve 26772 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2008/5)in 1 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gmrk tarife pozisyonu (G.T.P.) ibaresi gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) eklinde ve tablo ise aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

9003.90.00.00.00

Aksam ve paralar

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 7 nci maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin Ek Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/1/2008

26772

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2008/11)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 27/4/2008 tarihli ve 26859 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2008/11)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

8536.20.10.00.11

Ev tipi minyatr devre kesiciler (otomatlar)

7

8536.20.10.00.19

Dierleri

5

* Kg: Brt arlk 

 

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan D Ticaret Mstearlnca ibaresi Ekonomi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 6 nc maddesinde yer alan D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan ibaresi Ekonomi Bakan eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Tebliin Ek Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/4/2008

26859

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/7/2011

28008

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2008/19)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 29/8/2008 tarihli ve 26982 sayl Resm Gazete'de yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2008/19)in 1 inci maddesinde yer alan tablo aadaki ekilde deitirilmitir.

G.T..P.

Eyann Tanm

CIF Kymet

(ABD Dolar/Kg*)

8211.10.00.00.11

Sofra ve mutfak baklar

12

8211.10.00.00.12

Maket baklar

12

8211.10.00.00.19

Dierleri

12

8211.91.00.00.00

Sabit azl sofra baklar

12