Irak'a ihracatta "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili ihracatçi tarafindan sorumlulugun kendilerine ait oldugu yönünde taahhütnamenin verilmesi kaydiyla Birlik kayitlari yapilacak

small_IRAK-SEVK-ONCESI-UYGULAMA-DUYURULARI(1).jpg


Irak'a ihracatta "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili ihracatçı tarafından sorumluluğun kendilerine ait olduğu yönünde taahhütnamenin verilmesi kaydıyla Birlik kayıtları yapılacak


Irak'a ihracatta "Sevkiyat Öncesi Uygunluk Denetimi” ile ilgili olarak takip edilecek usul ve esaslar daha önceki duyuru haberlerimizde  bildirilmiştir.Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den İhracatçı Birliklerine  05.07.2012 tarih ve 377-1339 sayılı yazılarında; Irak'a ihracatta bahse konu uygulama hakkında bilinirliğin artmasına paralel olarak konunun Meclisleri Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilmiş olduğu, ihraç konusu eşyanın E-Birlik sistemine kayıtlı uygunluk belgesi aranacak GTİP'ler arasında olması durumunda beyanname onayının, ihracatçı tarafından uygunluk belgesinin veya gerekli olması durumunda uygunluk belgesinin teminine ilişkin sorumluluğun kendilerine ait olduğu yönünde taahhütnamenin verilmesi kaydıyla (sertifika veya başka bir belge ibrazına gerek olmaksızın) yapılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Irak'a ihracat yapacak firmaların bilgi edinilmesini rica ederiz.

Uğurlu Gümrük Müşavirliği