DIIB.'de ‘ayniyat’ özel sarti bulunan firmalarin ihraç ettikleri mallar için ilgili gümrük müdürlüklerinden ‘ayniyat’ yaptirmalari

small_DUYURU(6).jpg


 Ekonomi Bakanlığınca verilen bazı Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Özel Şartlar bölümünde “Belge kapsamında ithal edilen maddelerin ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına dair ayniyatın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.” ibaresi yer almaktadır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Ekonomi Bakanlığı’na muhatap bir yazısında; “30.12.2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra nolu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin “Mavi Hat Uygulaması” hükümleri çerçevesinde işlemler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte belge sahibi firmaların ihracat taahhütlerini ne şekilde gerçekleştirecekleri Bakanlığınıza ait ilgili Karar ve Tebliğ’lerde belirtilmekte olup, belge taahhüt hesabının kapatılması için gereken işlemleri (belgesinde ayniyat meşruhatı bulunanlarda söz konusu meşruhat yönünde işlem yapılmasını sağlamak gibi) bilmek ve bu işlemleri yerine getirmek firmanın sorumluluğundadır. Dolayısıyla ihracatın kolaylaştırılması için sağlanan mavi hat uygulamasından yararlanılması özel şartlarında ayniyat aranan firmaların bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakta olup yukarıda belirtildiği üzere firmaların ayniyat tespiti için her aşamada gümrük idarelerine müracaat edebilmeleri mümkündür.” denilmektedir.

 

            Bu kapsamda taahhüt hesaplarının kapatılmasında sorun yaşanmamasını teminen; belgelerinde ‘ayniyat’ özel şartı bulunan firmaların ihraç ettikleri mallar için ilgili gümrük müdürlüklerinden ‘ayniyat’ yaptırmaları ve taahhüt hesabının kapatılması sırasında İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz etmeleri gerekmektedir.