Çocuk Bakim ürünlerinde, Kirtasiye Malzemelerinde, Çocuk Giysilerinde, Yiyecek taklidi ürünlerde Tüketici açisindan Güvenlik Gerekleri

small_çocukkkk.jpg


Çocuk Bakım ürünlerinde, Kırtasiye Malzemelerinde, Çocuk Giysilerinde, Yiyecek taklidi ürünlerde Tüketici açısından Güvenlik Gerekleri

Çocuk Bakım Ürünlerinden Yürüteçler, Taşınabilir Bebek Yatakları ve Destekleri, Çocuk Mobilyaları;  Çocuk Arabaları; Çocuk Emzik Bağlayıcıları; Kırtasiye Ürünleri,  Çocuk Giysileri, Yiyecek Taklidi Plastik Dekoratif Eşyalar, Yiyecek Taklidi Mıknatıslı Ürünler,  Yiyecek Taklidi Oyuncaklar Dışında Kalan Suda Genişleyen Ürünler, Yiyecek Taklidi Banyo Ürünleri, Yiyecek Taklidi Dekoratif Mumlar vb. insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını karşılaması zorunluluğu ile ilgili Tüketici ürünlerin temel Güvenlik gereklilikleri, Güvenlik Risklerinin belirlenmeşine ilişkin tebliğ 20.04.2012 T. 28270 S.RG.de yayımlandı. Bu tebliği 01.Ocak.2013 tarihinde uygulamaya girecek.

Tüketici Ürünü, Ticari amaçla sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, tüketicilere yönelik üretilen veya tüketiciler için üretilmemiş olsa bile, öngörülebilir koşullar altında tüketiciler tarafından kullanılabilecek yeni, kullanılmış veya yenilenmiş ürünleri kapsamaktadır

 

  •  Çocuk bakım ürünlerinin temel gerekleri nelerdir?

 

Çocuk Bakım Ürünü, 36 aya kadar çocukların uyku, dinlenme, hijyen ihtiyaçlarını, beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan ürünlerini kapsamaktadır.

 

 (1) Çocuk bakım ürünlerinin üzerinde güvenli ve doğru kullanımla ilgili talimatların bulunması zorunludur.

(2) Erişim alanı içinde çocuğun parmağının veya herhangi bir uzvunun sıkışabileceği hiçbir açık uçlu boru, çıkıntı, delik, hız tertibatı, civata veya açıklık bulunmaması gerekir.

(3) Metal malzemelerin korozyona karşı dayanıklı bir malzemeden yapılması veya korozyona karşı korunmuş olması gerekir.

(4) Ahşap esaslı ve bitki orijinli malzemelerde böcek tahribatı ve çürük bulunmaması gerekir.

(5) Yürüteçler, çocuk arabaları, beşikler ve çocuk karyolalarında kilitleme mekanizması ile ayarlama sistemi bulunması zorunludur.

(6) Kenarlar, köşeler ve çıkıntıların yaralanma riskini azaltacak şekilde üretilmesi gerekir.

(7) Kordonlar, ipler ve bağ olarak kullanılan diğer parçaların boğulma riski oluşturmaması gerekir.

(8) Çocuk bakım ürünlerinin hareketli parçalarının fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde üretilmesi gerekir.

(9) Otuzaltı ayın altındaki çocukların kullanması için üretilmiş çocuk bakım ürünlerinin parçalarının ve ayrılabilir parçalarının, emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda olması gerekir.

(10) Piyasaya arz edilen çocuk bakım ürünlerinin ambalaj malzemelerinin boğulma riski taşımaması gerekir.

(11) Çocuk bakım ürünlerinin, alev, kıvılcım veya ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında kolayca yanmayan (ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), tutuştuğunda yavaş yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapılmış olması gerekir.

(12) Çocukların sağlığını korumak için, çocuk bakım ürünlerinin kullanımı sonucu içeriğindeki kimyasal maddelerin çözünebilir toksik ekstratlarının vücuttaki oranlarının (biyoyararlılık) bir günde Ek-2’deki tabloda yer alan düzeyleri geçmemesi gerekir.

 

  • Kırtasiye malzemelerinin temel gerekleri nelerdir?

 

Kırtasiye Malzemesi: Kalem, silgi, defter, cetvel, makas, boya malzemeleri, okul çantası gibi ürünleri kapsamaktadır.

 

 (1) Kırtasiye malzemeleri fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından güvenli olmak zorundadır.

(2) Kırtasiye malzemelerinin parçalarının ve yaylarının fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde üretilmesi gerekir.

(3) Ahşap esaslı ve bitki orijinli malzemelerde böcek tahribatı ve çürük bulunmaması, hijyenik olması gerekir.

(4) Kırtasiye malzemelerinin, Ek-2’deki tabloda yer alan biyoyararlılık sınır düzeylerini geçmemesi gerekir.

(5) Oyuncak sınıfına giren ve 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek kırtasiye malzemelerinin üzerinde “36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir” veya “Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir” şeklinde uyarı bulunması gerekir.

(6) Tekstil ve plastik içerikli kırtasiye ürünlerinin, alev, kıvılcım veya ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında kolayca yanmayan (ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), tutuştuğunda yavaş yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapılmış olması gerekir.

 

  • Çocuk giysilerinin temel gerekleri nelerdir?

 

Çocuk Giysisi: Çiziminden, üretimine veya satış noktasına kadar, erkek çocuklarda 182 cm, kız çocuklarda 176 cm boya ve 14 yaşına kadar olan çocuklar tarafından giyilmek üzere üretilmiş giysileri de içeren tüm giysileri kapsamaktadır.

 

 (1) Çocuk giysilerinde yer alan kordon ve büzme iplerinin, boğulma ve fiziki yaralanma riski oluşturmayacak şekilde üretilmesi gerekir.

(2) Çocuk giysilerinin, kolay alev almaması gerekir.

 

  • Yiyecek taklidi ürünlerin temel gerekleri nelerdir?

 

Yiyecek Taklidi Ürün: Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple de tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan malları kapsamaktadır.

 

Yiyecek taklidi ürünler ya da ayrılabilir kısımlarının, tüketiciler ve özellikle çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya yol açmaması gerekir.

 

 

  • Biyoyararlılık (Çözünebilir özütün sahip olduğu toksikolojik değeri) Sınır Düzeyleri ne olmalıdır?

 

Sıra No

Kimyasal Maddelerin Adı

Limit Değeri (mikrogram)

1

Antimon

0.2

2

Arsenik

0.1

3

Baryum

25.0

4

Kadmiyum

0.6

5

Krom

0.3

6

Kurşun

0.7

7

Civa

0.5

8

Selenyum

5.0

 

 

  • Çocuk Bakım ürünlerinde, Kırtasiye Malzemelerinde, Çocuk Giysilerinde, Yiyecek taklidi ürünlerde ilgili standardlar nelerdir?

 

 

ÜRÜNÜN ADI

BAŞLICA RİSKLER

UYUMLAŞTIRILMIŞ VEYA REFERANS STANDARDLAR

1

Çocuk Bakım Ürünleri-Yürüteçler

Boğulma, kesikler, yaralanmalar

TS EN 1273: 2007   Çocuk kullanım ve bakım araçları – Bebek  yürüteçleri - Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

Kimyasal

2

Çocuk Bakım Ürünleri-Taşınabilir Bebek Yatakları ve Destekleri

Boğulma, yaralanmalar

TS EN 1466 +A1 :2008 Çocuk bakım eşyaları- Taşınabilir bebek yatakları ve destekleri- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

Kimyasal

3

Çocuk Bakım Ürünleri-Çocuk Mobilyaları

Kimyasal

TS EN 1130-1: 2001 Mobilya-Evlerde kullanılan, çocuk karyolası ve beşikler-Bölüm:1 Emniyet kuralları

 

TS EN 1130-2 : 2001 Mobilya-Evlerde kullanılan, çocuk karyolası ve beşikler-Bölüm:2 Deney Metotları

Boğulma, yanma, kesikler, yaralanmalar

4

Çocuk Bakım Ürünleri-Çocuk Arabaları

Yaralanma, boğulma,

kesikler

 

 

 

TS EN 1888: 2007 Çocuk bakım eşyaları -Tekerlekli çocuk arabaları -Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

Kimyasal

5

Çocuk Bakım Ürünleri-Emzik Bağlayıcıları

Boğulma

TS EN 12586 : 2007 +A 1: 2011 Çocuk bakım eşyaları-Emzik bağlayıcıları-Güvenlik kuralları ve deney metotları

Kimyasal

6

Kırtasiye Ürünleri

Fiziksel

TS  EN 71-1 :2011   Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik ve  Fiziksel Özellikler

Yanıklar

TS  EN 71-2 + A1:2011  Oyuncak Güvenliği- Bölüm 2:  Alevlenebilirlik

Kimyasal

TS 5219 EN 71-3: 1997  Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü

TS 5219 EN 71-3 / A1 :2005 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü

 

TS 5219 EN 71-3 /AC:2005 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü

 

TS 5219 EN 71-3/A1/AC :2010 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü

TS EN 71-9 : 2007 Oyuncak Güvenliği- Bölüm 9: Organik Kimyasal Bileşikler- Özellikler

7

Çocuk Giysileri

Boğulma

TS EN 14682 :2011  Çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri –Özellikler

Yanıklar

TS EN 14878:2008 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler

 

TS EN 14878 /AC :2010 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler

8

 

Yiyecek Taklidi Ürünler-

Plastik Dekoratif Eşyalar

Boğulma

TS  EN 71-1 :2011     Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik ve  Fiziksel Özellikler

9

 

Yiyecek Taklidi Ürünler-Mıknatıslı Ürünler

 

10

Yiyecek Taklidi Ürünler-Oyuncaklar Dışında Kalan Suda Genişleyen Ürünler

 

11

Yiyecek Taklidi Ürünler-

Banyo Ürünleri

Zehirlenme

---

12

 

Yiyecek Taklidi Ürünler-

Dekoratif Mumlar

 

Zehirlenme

---

 

 UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2012

WWW.GUMRUKMUSAVİR.COM