Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Gözetim uygulanmasina iliskin teblig (Teblig no: 2007/27)'de degisiklsik yapilmasina dair Teblig (19.07.2012 T. 28358 S.RG)

small_ekonomi-logo(43).jpg


19 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28358

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 2/8/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

0805.50

Limon (Citrus limon, Citrus limonum) ve tatlı limonlar) (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

900

*: Ton: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                          "

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.