Gümrükler Genel Müdürlügü: Gümrük Yönemeligin Ek.62 Hk. 5 lt.az bulunan alkollü içkiler-parfümler kapsam disi 19.07.2012 (GENELGE-26)

small_gum-logo(66).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/26
Yayım Tarihi 19/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/26)
İçeriği 5 litreden az olan ambalajlarda bulunan alkollü içkiler ile içeriği 500 ml den az olan ambalajlarda bulunan parfüm ürünlerinin; parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşya ile diğer tehlikeli ve zararlı maddeler kapsamı eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodları bildirildiği 2012/20 sayılı genelge kapsamı dışında tutulması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.17.01.00-10.06.01

 

Konu : Gümrük Yönetmeliğinin EK-62'si

19.07.2012

GENELGE

(2012/26)


İLGİ: 12.06.2012 tarihli, 2012/20 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelge ekinde, Gümrük Yönetmeliğinin EK-62'sinde yer alan Liste 1 (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşya) ile Liste 2 (diğer tehlikeli ve zararlı maddeler) kapsamı ' eşyaya ' ilişkin "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası ' Taşımacılığına ' ilişkin Avrupa ' Anlaşması" nın (ADR) ekinde yer alan eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodlarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, söz konusu eşya listesinde yer alan ancak dökme olmayan, belirli miktar ve ambalajlardaki alkollü içkiler ve parfüm ürünlerinin depolanması ile ilgili sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.

İlgide kayıtlı Genelgede esas alınan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasında bazı eşya için muafiyet uygulanacak sınırlı miktarlar belirlenmiş olup, söz konusu Anlaşmadaki sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin muafiyetler göz önüne alınarak, içeriği 5 litreden az olan ambalajlarda bulunan alkollü içkiler ile içeriği 500 ml'den az olan ambalajlarda bulunan parfüm ürünlerinin anılan Genelge kapsamı dışında tutulması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine