Gümrükler Genel Müdürlügü: Serbest bölgelerden yapilan pesin ithalatlarda KKDF tahsilatina iliskin uygulamada yurt disina yapilan transfer dekontu hk. TASARRUFLU YAZI (17.07.2012/15522)

small_gum-logo(67).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 15522
Yayım Tarihi 17/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 17/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

r

TASARRUFLU YAZI (17.07.2012/15522)
Serbest bölgelerden yapılan peşin ithalatlarda KKDF tahsilatına ilişkin uygulamada yurt dışına yapılan transfer dekontu hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.21.0.GGM.0.04.00.00-663.99.42

Konu  : KKDF

 

 

 

17.07.2012 / 15522

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi:    18/3/2011 tarihli 2011/16 sayılı genelge.

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, ilgide kayıtlı genelgenin uygulanması ile ilgili olarak, serbest bölgede faliyet gösteren şubenin yine serbest bölgede faaliyet gösteren ve kendisiyle ortaklık/merkez-şube ilişkisi bulunmayan üçüncü bir firmadan satın aldığı eşyanın Türkiye'deki merkeze peşin ithalatında, üçüncü firmanın yurt dışındaki ihracatçısına yaptığı transferin belgelendirilmesinin gerekip gerekmediği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

2011/16 sayılı genelgenin 1 inci maddesinin ikinci paragrafında "...serbest bölgelerde faaliyet gösteren herhangi bir firmayla ortaklık veya merkez-şube ilişkisi içinde bulunmayan firmalarca serbest bölgelerden peşin bir ithalat yapılması halinde, ithalat işlemi sırasında yükümlüden gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yurt dışındaki asıl ihracatçıya ödeme yapıldığına dair herhangi bir belge talep edilmesine gerek bulunmamaktadır." denilmektedir.

Bu hüküm çerçevesinde, Türkiye'deki merkez firmanın, serbest bölgedeki ortaklık veya merkez-şube ilişkisi içinde bulunmadığı bir firmadan doğrudan peşin ithalat yapması durumunda, ithalat yaptığı firmanın yurt dışına yaptığı ödemenin belgelendirilmesi istenilmemektedir.  Buna paralel olarak, eşyanın serbest bölgedeki üçüncü firma tarafından yine serbest bölgede bulunan ve ithalatçının ortağı/şubesi durumundaki firmaya satılmış olması, buradan da ithalatçıya peşin satılması durumunda yalnızca serbest bölgedeki ilişkili firmanın üçüncü firmaya ödeme yaptığı tarih dikkate alınacak ve serbest bölgedeki ilişkili firmanın üçüncü firmaya yaptığı ödemenin Türkiye'deki merkez firma için yükümlülüğün doğduğu tarihten önce yapılmış olması kaydıyla 2011/16 sayılı Genelge'nin 1 inci maddesinin ikinci paragrafı uyarınca serbest bölgedeki üçüncü firmanın eşyayı satın aldığı yurt dışındaki asıl ihracatçısına ödeme yaptığına dair herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 Remzi AKÇİN

Genel Müdü