Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü nün 27.12.2011 tarihli 04476 sayili tasarruflu yazisi (Transit rejimi)

small_gumruk-logo(8).bmp


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nün 27.12.2011 tarihli 04476 sayılı tasarruflu yazısı (Transit rejimi)

 

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.RKG.0.06.00.00.120.01.02
Konu : Transit rejimi
27.12.2011 / 04476
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14/05/2010 tarihli ve 2010/20 sayılı Genelgesi


İlgide kayıtlı Genelgenin
11 inci maddesi uyarınca, karayolu ile eşya transitinde; taşımanın birden fazla araçla yapılması durumunda, ana beyannamede belirlenen teminatı verecek kişinin taşımayı yapacak olan firmadan / firmalardan farklı olması halinde, teminatı verecek kişi tarafından taşımayı yapacak her bir firma için ilgili gümrük idaresine bir taahhütname verilmesi gerekmektedir.
 
Transit işlemlerinin NCTS uygulaması üzerinden yürütüldüğü durumlarda, yukarıda bahsedilen taahhütnamenin bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol, hareket gümrük idaresinde görevli muayene memurlarınca yapılacaktır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Haydar GÖÇER
Genel Müdür V.
 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri