Dis Ticaret Beklenti Anketi’nin 2012 Yili 3. Çeyrek Beklentilerine Iliskin Sonuçlar Açiklandi

small_ZAFER-ÇAĞLAYAN(2).bmp


16 Temmuz 2012–Ekonomi Bakanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile gelecek döneme yönelik beklentilerini yansıtmakta olup, bu hususta gösterge niteliğinde olan endeksler üretmeye yardımcı olmaktadır. İhracat Beklenti Endeksi, 2012 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 3,4 puan azaldı. 2012 yılının 2. çeyreğinde 115 olan Endeks, 2012 yılının 3. çeyreğinde 111,6 seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre, gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentisi ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine dair soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği görülürken, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, her bir soruya ilişkin yayılma endeksleri, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretmektedir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

İthalat Beklenti Endeksi, 2012 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre 4,5 puan azaldı. 2012 yılının 2. çeyreğinde 115,7 olan Endeks, 2012 yılının 3. çeyreğinde 111,2 seviyesinde gerçekleşti. 2012 yılının 3. çeyreğinde, 2. çeyreğe göre,  gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine, birim ithalat fiyatı beklentisine ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği görülürken, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyinin Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Öte yandan, her bir soruya ilişkin yayılma endeksleri, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda seyretmektedir