Gümrükler Genel Müdürlügü: Dâhilde Isleme Izni Sözlü Beyan 25.07.2012 -GENELGE (2012/27)

small_gum-logo(69).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/27
Yayım Tarihi 25/07/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 25/07/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/27)
Dahilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, kıymeti beyanname başına 500 Avroyu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesi hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-010.06.01

 

Konu : Dâhilde İşleme İzni Sözlü Beyan

 

GENELGE

(2012/27)

31/3/2012 tarihli, 28250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu düzenleme ile dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kıymet ve/veya miktarı Bakanlıkça belirlenecek elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesine imkân sağlanmıştır.

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin beşinci fıkrası ile dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktarın Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro’yu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.), teminat ve izin ile ilgili gerekli işlemlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet GÜZEL

 

Bakan a.

 

Müsteşar Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine