pamuk sezonunda uygulamaya girmek üzere yapilandirilan denetim sistemine kademeli olarak geçiliyor

small_itkib-duyuru(5).jpg


Bülten Sıra No:  2012/790   Tarih: 08.08.2012

 

TC. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen bir yazıda, pamuk kontrol sisteminin Ekonomi Bakanlığı’na tevdi edilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde yeniden yapılandırılarak günümüz şartlarına uygun şekilde oluşturulması amacıyla hazırlanan ve 8 Haziran 2012 tarih ve 28317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pamukların Kontrolüne İlişkin 2012/25 sayılı Tebliğ, 15 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin olarak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,

- Bahse konu Tebliğ kapsamında, 2012/2013 pamuk sezonunda uygulamaya girmek üzere yapılandırılan denetim sistemine kademeli olarak geçilmesinin öngörüldüğü,

- Bu çerçevede, anılan Tebliğ uyarınca firmalar tarafından yapılması gereken sezonluk bildirimler ile pamukların ithalat denetimlerine yönelik başvuruların 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden elektronik ortamda yapılmasına başlandığı,

- Ayrıca, pamukların iç piyasa ve ihracat denetimlerinin 15 Ağustos 2012 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılacağı,
belirtilmektedir.

 

kaynak: İTKİB