Ekonomi Bakanligi: Bazi Ürünlerin Ithalatta Uygunluk Denetimine Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2012/1)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2012/28) (14.08.2012 T. 28384 R.G.) - (Ithalatta Uygunluk Denetimine Tabi Ürünlerden 4010.35.00.00.00 ve 4010.36.00.00.00 GTIP ler çikarildi)

small_ekonomi-logo(12)(21).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2012/28
Yayım Tarihi 14/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 14/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28384
Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/28) (14.08.2012 T. 28384 R.G.)
İthalatta Uygunluk Denetimine Tabi Ürünlerden 4010.35.00.00.00 ve 4010.36.00.00.00 GTİP ler çıkarılmıştır.

 

Ekonomi Bakanlığından:

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATTA UYGUNLUK DENETİMİNE DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/28)

(14.08.2012 T.  28384 R.G.)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) eki İthalatta Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler (Ek-1)’den aşağıdaki GTİP’ler çıkartılmıştır.

 

“

G.T.İ.P

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

4010.35.00.00.00

 

 

 

4010.36.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.