Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2004/14)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (15.08.2012 T. 28385 R.G.)

small_ekonomi-logo(12)(22).jpg


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28385
Yayım Tarihi 15/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28385
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.08.2012 T. 28385 R.G.)
14.09.2012 tarihinden itibaren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)in ekinde yer alan EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesinin değiştirilmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/14)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(15.08.2012 T.  28385 R.G.)

 

MADDE 1 – 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)’in ekinde yer alan EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

 

Sıra No

G.T.P./G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

 

CIF Kıymet

 

1

9603.29.30.00.00

Saç fırçaları

4.000

(ABD Doları/Ton*)

2

9603.29.80.00.00

Diğerleri

2.000

(ABD Doları/Ton*)

3

9603.30.10.00.00

Resim fırçaları ve yazı fırçaları

0,35

(ABD Doları/Adet)

4

9603.30.90.00.00

Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

2.000

(ABD Doları/Ton*)

5

9603.40

Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya yastık ve ruloları

2.000

(ABD Doları/Ton*)

6

9603.90

Diğerleri

2.000

(ABD Doları/Ton*)

*Ton: Brüt ağırlık                                                                                ”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2004

25603

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2004

25687

2-

31/12/2005

26040

3-

20/2/2010

27499

4-

28/7/2011

28008

5-

11/7/2012

28350