Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2007/5)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (15.08.2012 T. 28385 R.G.)

small_ekonomi-logo(12)(23).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28385
Yayım Tarihi 15/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28385
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.08.2012 T. 28385 R.G.)
14.09.2012 tarihinden itibaren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)in EK-I inde yer alan tablonun değiştirilmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/5)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(15.08.2012 T. 28385 R.G.)

MADDE 1 – 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’in EK-I inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.P/G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1

95.03

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle) (9503.00.10, 9503.00.29, 9503.00.81 hariç)

10.000

2

9503.00.10.11.00

Oyuncak bebekler için arabalar

15.000

3

9503.00.10.12.00

Üç tekerlekli bisikletler

15.000

4

9503.00.10.19.00

Diğerleri

15.000

Yalnız akülü arabalar

25.000

5

9503.00.29

Aksam, parça ve aksesuarlar

5.000

6

9503.00.81

Oyuncak silahlar

15.000

7

9504.40.00

Oyun kâğıtları

10.000

8

95.05

Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya(sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil)

30.000

* Ton: Brüt ağırlık

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

4/1/2011

27805

3-

28/7/2011

28008

4-

6/12/2011

28134