Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2010/9)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (15.08.2012 T. 28385 R.G.)

small_ekonomi-logo(12)(24).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28385
Yayım Tarihi 15/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28385
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.08.2012 T. 28385 R.G.)
14.09.2012 tarihinden itibaren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)in 1 inci maddesinde yer alan tablonun değiştirilmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(15.08.2012 T.  28385 R.G.)

 

MADDE 1 – 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

Sıra No

G.T.P./G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg.*)

1

8201.50.00.00.11

Bağ ve bahçıvan makasları

20

2

8203.20.00.00.11

Pensler

20

3

8203.20.00.00.12

Kerpetenler

20

4

8203.30.00.00.00

Tenekeci makasları ve benzeri aletler

20

5

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

20

6

8204.12.00.00.00

Ağzı ayarlanabilir olanlar

20

7

8205.20.00.00.11

Çekiçler

20

8

8205.30.00.00.00

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

20

9

8205.59.80.00.19

Diğerleri

20

10

82.06

82. 02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (parekende satış için hazırlanmış takım halinde)

20

*Kg: Brüt ağırlık ”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2010

27697

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

                             Tarihi                                               Sayısı

1-

28/7/2011

28008

2-

11/7/2012

28350