Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2008/2)de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (18.08.2012 T. 28388 R.G.) (Uydu TV yayinlarini almaya mahsus alici cihazlarin ithalatina yönelik gözetim uygulamasi ile ilgili 2008/2 sayili Tebligin 1 inci maddesinde yer alan tablo degistirildi)

small_ekonomi-logo(12)(26).jpg


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28388
Yayım Tarihi 18/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 18/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28388


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (18.08.2012 T. 28388 R.G.)

Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazların ithalatına yönelik gözetim uygulaması ile ilgili 2008/2 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(18.08.2012 T.  28388 R.G.)

 

MADDE 1 – 22/1/2008 tarihli ve 26764 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Adet)

8528.71.11.00.00

Otomatik bilgi işlem makinalarının içine yerleştirilmeye mahsus elektronik montajlar (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar)

40

8528.71.15.00.00

İnternete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar, esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar)

40

8528.71.19.00.11

Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar

40

8528.71.19.00.19

Diğerleri (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar)

40

8528.71.91.00.00

İnternete erişim sağlayan bir modem içeren ve interaktif bilgi değişim fonksiyonu olan, televizyon sinyallerini alabilen bir mikro-işlemci esaslı aygıtı olan cihaz (iletişim fonksiyonlu set-top boxes adlandırılanlar, esas fonksiyonu olan iletişim fonksiyonunu koruduğu sürece, bilgileri kaydeden ve kaydedilen bilgileri yeniden veren cihazları içerenler dahil) (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar)

40

8528.71.99.00.00

Diğerleri (Yalnız uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar)

40

8529.90.65.90.00

Diğerleri (Yalnız uydu yayınlarını almaya mahsus cihazlarda kullanılan ana kartlar)

20

8529.90.92.00.00

8525.80.11 ve 8525.80.19 Alt pozisyonlarındaki televizyon kameraları ve 85.27 ile 85.28 pozisyonlarındaki cihazlara ait olanlar (Yalnız uydu yayınlarını almaya mahsus cihazlarda kullanılan ana kartlar)

20

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

 

Tarihi

Sayısı

 

22/1/2008

26764

 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

 

Tarihi

Sayısı

 

1-

31/12/2009

27449 (2. mükerrer)

2-

28/7/2011

28008

 

3-

11/7/2012

28350